Mentoring biznesowy (coaching) – co to jest? Definicje mentoringu

W ostatnich latach coraz popularniejszy staje się mentoring . Jeżeli zainteresowała cię taka metoda nauki, warto, byś zapoznał się z przygotowanym przez nas artykułem. Może ci to pomóc np. podczas określania celów zawodowych do osiągnięcia w przyszłości. Życie zawodowe w dwudziestym pierwszym wieku jest tak dynamiczne, jak nie miało to miejsca jeszcze nigdy przedtem. Aby móc znaleźć właściwy sposób postępowania, często niezbędne jest profesjonalne doradztwo. Taka potrzeba pojawia się zarówno u szeregowych pracowników, jak i specjalistów zatrudnionych na dobrych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie jest tzw. mentoring. Relacja z mentorem obejmuje wsparcie pomocne w zaplanowaniu własnej kariery oraz walce ze słabościami. Taka metoda działania pozwala pracownikowi wyzwolić tkwiący w nim potencjał i jest ważnym elementem z obszaru rozwoju osobistego. Spis treści pokaż 1 Czym jest mentoring? 2 Mentoring sformalizowany i nieformalny – jakie są różnice? 3 Postać mentora – kim on tak naprawdę jest? 3.1 Jakie cechy i atuty musi posiadać dobry mentor? 3.2 Z jakich powodów przeprowadza się szkolenia określane jako mentoring? 4 Rodzaje mentoringu: ogólnorozwojowy, korporacyjny i społeczny 5 Mentoring indywidualny, a może grupowy? Czym jest mentoring? Przez mentoring (czasem określany również jako coaching) rozumie się proces opieki, którą doświadczony mentor sprawuje nad osobą szkoloną. W ostatnich latach coraz popularniejszy staje się mentoring.Jeżeli zainteresowała cię taka metoda nauki, warto, byś zapoznał się z przygotowanym przez nas artykułem. Może ci to pomóc np. podczas określania celów zawodowych do osiągnięcia w przyszłości. Życie zawodowe w dwudziestym pierwszym wieku jest tak dynamiczne, jak nie miało to miejsca jeszcze nigdy przedtem. Aby móc znaleźć właściwy sposób postępowania, często niezbędne jest profesjonalne doradztwo. Taka potrzeba pojawia się zarówno u szeregowych pracowników, jak i specjalistów zatrudnionych na dobrych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach. Ciekawym rozwiązaniem w tym zakresie jest tzw. mentoring. Relacja z mentorem obejmuje wsparcie pomocne w zaplanowaniu własnej kariery oraz walce ze słabościami. Taka metoda działania pozwala pracownikowi wyzwolić tkwiący w nim potencjał i jest ważnym elementem z obszaru rozwoju osobistego. Spis treści pokaż 1 Czym jest mentoring? 2 Mentoring sformalizowany i nieformalny – jakie są różnice? 3 Postać mentora – kim on tak naprawdę jest? 3.1 Jakie cechy i atuty musi posiadać dobry mentor? 3.2 Z jakich powodów przeprowadza się szkolenia określane jako mentoring? 4 Rodzaje mentoringu: ogólnorozwojowy, korporacyjny i społeczny 5 Mentoring indywidualny, a może grupowy? Czym jest mentoring? Przez mentoring (czasem określany również jako coaching) rozumie się proces opieki, którą doświadczony mentor sprawuje nad osobą szkoloną.