Czym jest konsumpcjonizm? Postawa konsumpcjonistyczna a zrównoważona konsumpcja

Konsumpcjonizm to pojęcie, które – obok takich terminów jak globalizacja czy wykluczenie społeczne – jest często używane w różnych środowiskach.