Krzywa Laffera – wpływ podatków na dochody budżetu państwa

Krzywa Laffera to znana koncepcja teoretyczna, a zarazem ilustracja ekonomiczna.