Spin out oraz spin off to pojęcia, które nie są jeszcze dość mocno zakorzenione w Polsce. Odnoszą się one do podmiotów, które mogą mieć duży wpływ na rozwój technologii oraz gospodarki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tekstem. Zobacz więcej.

Doświadczenie zdobyte obszarze w obszarze nowoczesnych technologii oraz badań naukowych może zaprocentować w przyszłości – takie zdanie to truizm. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że wiedza zdobyta w ten sposób może posłużyć nie tylko do rozwoju kariery akademickiej na uczelni wyższej. Często okazuje się ona cenna także z punktu widzenia późniejszej działalności komercyjnej (biznesowej) i pozwala utworzyć podmiot określany jako tzw. spółka spin out.

Spin out – co to jest? Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie

O działalności w formie spółek spin out mówi się zazwyczaj w sytuacji, gdy uzdolniona osoba, która ma doświadczenie w pracy naukowej bądź badawczej, decyduje się na samodzielne działanie w zakresie przedsiębiorczości. Takie osoby podejmują inwestycje, których celem jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań.

Twórcami tego typu przedsięwzięć są najczęściej:

  • pracownicy naukowi;
  • wybitni studenci;

którzy po pomyślnym ukończeniu projektów akademickich w jednostce macierzystej (na uczelni lub w firmie prywatnej) chcą spróbować swoich sił w celu komercjalizacji. Szansa na sukces biznesowy zwiększa się dzięki takim atutom jak zdobyta wiedza, znajomość wyników badań oraz wyrobione kontakty zawodowe.

Zazwyczaj wyróżnia się dwie główne kategorie spółek spin out. Są one następujące:

  • growth – celem twórcy jest wówczas stworzenie produktu, oprogramowania itp., a następnie szybkie wprowadzenie go na rynek. Czas odgrywa w takiej sytuacji istotną rolę. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty – growth spin out jest zwykle głównym źródłem dochodu twórcy, który zakończył karierę w organizacji macierzystej. Pozyskanie nowych środków dzięki komercjalizacji jest niezbędne dla dalszej egzystencji;
  • lifestyle – w odróżnieniu od growth spółka lifestyle spin-out jest dodatkowym źródłem aktywności zawodowej. Stanowi ona uzupełnienie kariery na etacie.

Rozwój organizacji typu spin-out a sytuacja jednostki macierzystej

Osiągniecie sukcesu przez spółkę spin out oznacza potencjalne liczne korzyści nie tylko dla jej twórców. Może być to także realne wsparcie dla całej gospodarki (poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi) lub jednostki, z której wywodzi się innowator (uczelnia publiczna, prywatna firma z działem B+R). Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać o drugiej stronie medalu.

Nierzadko zdarza się, że powodem, dla którego tworzy się spółkę spin out, jest rozgoryczenie pracowników. Jeśli są oni sfrustrowani, np. z powodu stylu zarządzania czy braku prawa do samodzielnej inicjatywy, mogą zdecydować się na działanie we własnym imieniu. W takim przypadku nowa firma staje się dla organizacji macierzystej nie pomocą, ale wręcz przeciwnie – konkurencją.

Spin out a spin-off – jaka jest różnica między tymi pojęciami?

Czasem pojęcia spin out oraz spin off są stosowane zamiennie. Tymczasem, jest to błąd – pojęcia te odnoszą się do innych rodzajów powiązań we współpracy biznesowej. Jak już wiemy, pierwszy z tych terminów oznacza sytuację, w której byli lub obecni specjaliści decydują się na działanie pod własnym szyldem i stworzenie nowej marki. Spin out może być zarówno wsparciem, jak i zagrożeniem dla organizacji, z której wywodzi się kadra świeżo powstałej firmy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku spółki typu spin-off. Rozumie się przez to wydzielenie zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych z danej organizacji (np. ośrodka badawczego) w celu utworzenia wyodrębnionego podmiotu. Niezależnie od tego, czy inicjatywa powstała z woli uczelni lub prywatnego przedsiębiorstwa, spin-off jest ściśle zależna od swego twórcy i nie może zawierać np. konkurencyjnych umów.

Archiwum: wrzesień 2022
spin out