Zarządzanie

Etyka w biznesie – co oznacza? Czy etyczne prowadzenie działalności gospodarczej jest opłacalne?

3 minut(y) czytania

Pojęcie etyczności bywa czasem pojmowane w różny sposób. Jedni uznają dane zachowania za zgodne z ogólnie przyjętymi normami, dla innych będzie to ich wyraźne naruszenie. Etyka w biznesie to szczególnie trudny temat, ponieważ nie wszyscy uważają, że jest istotna. Czy to jednak uzasadnione stanowisko? Obecnie zasady etyczne zyskują na znaczeniu i większość szanujących się firm stosuje się do określonych zasad. Dowiedz się zatem, czy właściwie jest etyka biznesu w teorii i w praktyce!

Etyka w biznesie – definicja

Najpierw musimy oczywiście sprecyzować, czym jest etyka w biznesie. To zespół norm oraz zasad, które określają działalność gospodarczą. Sprowadza się to choćby do tego, jak być dobrym pracodawcą lub pracownikiem i jak rozumiane jest dobro i zło. Na pojęcie składają się przede wszystkim relacje: 

  • między szefem a podwładnymi;
  • pomiędzy współpracownikami;
  • na linii wytwórca/dostawca usługi – klient/odbiorca. 

Wszystkie te zależności muszą mieć oparcie w przepisach prawnych, a także współgrać z ogólnie przyjętymi zasadami.

Etyka w pracy i biznesie – jakie są podstawowe wartości?

Można wyróżnić kilka podstawowych przejawów etycznego zachowania w pracy. Najczęściej spotykane i najważniejsze wartości to:

  • uczciwość – brak oszustw w działaniach to podstawa do budowania relacji opartej na zaufaniu. Atmosfera pracy, gdzie panuje uczciwość, to jeden z najważniejszych czynników prowadzenia działalności;
  • transparentność – zarówno w odniesieniu do odbiorców, jak i pracowników firmy niezwykle istotne jest przejrzyste i jasne informowanie o najważniejszych działaniach. Pozwala to zweryfikować wspomnianą powyżej uczciwość;
  • sprawiedliwość – każdy odbiorca oraz każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie powinni mieć równy dostęp do wszystkich sektorów działalności. Nie można tutaj nikogo faworyzować ani dyskryminować. To kolejny przejaw etyki w biznesie;
  •  odpowiedzialność – należy dbać o to, by być świadomym swoich działań. W razie potrzeby należy ich bronić bądź przeprosić za błędy. Takie podejście przedsiębiorcy sprawia, że łatwiej mu zaufać;
  • poszanowanie własności – prawo do posiadania własnych przedmiotów powinno być poszanowane zarówno wewnątrz firmy, jak i w stosunku do klientów. Obejmuje to rzeczy materialne i te niematerialne (na przykład dane osobowe);
  • przestrzeganie prawa – żaden podmiot nie powinien łamać nakazów ani zakazów. Są one ustalone po to, by ułatwiać funkcjonowanie w społeczeństwie. Nieprzestrzeganie przepisów grozi ostracyzmem oraz sankcjami prawnymi.

Wartości etyczne w biznesie – przykłady pożądanych działań

­­Etyka biznesowa bardzo często opiera się na pogodzeniu interesów społecznych z maksymalizacją zysków. Jako taką postawę można wymienić np. formę opieki nad osobami zwalnianymi z danej firmy. Koszty należy tu dostosować do indywidualnych możliwości danego przedsiębiorstwa. Innym przykładem może być zaangażowanie w działania ograniczające korupcję, nepotyzm i inne zjawiska przyczyniające się do zmniejszenia sprawiedliwości w biznesie.

Dlaczego etyka w biznesie jest ważna?

Etyka w biznesie to nie tylko moralne działania, lecz także wymierne korzyści. Działanie w zgodzie z przedstawionymi powyżej zasadami pozwala kreować pozytywny wizerunek w oczach odbiorców. Przekłada się to następnie na zwiększony zysk, więc jest opłacalne pod kątem ekonomicznym. Oprócz tego etyczne zachowanie pozwala stwarzać dobre miejsce pracy, w którym pracownicy czują się szanowani i sumiennie wykonują swoje zadania. Ułatwia także nawiązywanie współpracy z kontrahentami. Postępowanie zgodnie z zasadami pozwala wreszcie uniknąć kar.

Etyka biznesu może być na pierwszy rzut oka dość dziwnym połączeniem. Jednak rozwiązania etyczne nie trudne do wprowadzenia, więc warto je wdrażać. Tym bardziej, że działanie uczciwe, przejrzyste i sprawiedliwe oraz praworządne przekłada się na dobry wizerunek firmy, co w konsekwencji zwiększa jej renomę na rynku i zysk. Niewątpliwie etyka w biznesie jest rzeczą potrzebną i korzystną. Nie tylko z moralnego punktu widzenia.

Nasze propozycje
PoradyZarządzanie

Odpowiedzialność materialna pracowników – czego dotyczy i jak ją wyegzekwować?

4 minut(y) czytania
Odpowiedzialność materialna pracowników obowiązuje każdą osobę zatrudnioną w danym miejscu. Z artykułu dowiesz się, co należy do obowiązków pracownika, jeśli ten dopuści się jakiś uchybień. Dowiedz się, jakie są regulacje dotyczące obciążeń pracownika za szkodę. Przeczytaj!
PoradyZarządzanie

Motywowanie pracowników – jak to robić, przy przynosiło wymierne efekty?

5 minut(y) czytania
Motywowanie pracowników to ważny element zarządzania zasobami ludzkimi. Aby odniosło ono pożądane skutki, musi opierać się na właściwych metodach. Dobry sposób sprawi, że pracownicy będą sami chcieli działać efektywniej. Jaki motywator do pracy sprawdza się najlepiej? Przeczytaj!
Zarządzanie

Due diligence – jak wyeliminować czynnik ryzyka z nowych inwestycji?

4 minut(y) czytania
Co to jest due diligence? Jeśli ten termin jest ci obcy, warto się z nim zapoznać. Due diligence stoi pomiędzy tobą a…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *