Etyka w biznesie – definicja. Podstawowe wartości i normy etyki biznesu, czyli jak wygląda uczciwe prowadzenie działalności

Etyka w biznesie jest przez niektórych uznawana za nieistotną i nieopłacalną, bo przecież nikt nie rozlicza z niej przedsiębiorców.