Etyka w biznesie jest przez niektórych uznawana za nieistotną i nieopłacalną, bo przecież nikt nie rozlicza z niej przedsiębiorców. Niektórzy działają w sposób mający niewiele wspólnego z uczciwością. Etyka biznesu jest jednak ważna. Dlaczego? Sprawdź!

Pojęcie etyczności bywa czasem pojmowane w różny sposób. Jedni uznają dane zachowania za zgodne z ogólnie przyjętymi normami, dla innych będzie to ich wyraźne naruszenie. Etyka w biznesie to szczególnie trudny temat, ponieważ nie wszyscy uważają, że jest istotna.

Czy to jednak uzasadnione stanowisko? Obecnie zasady etyczne zyskują na znaczeniu i większość szanujących się firm stosuje się do określonych zasad, ceniąc sobie etyczne postępowanie, a coraz więcej konsumentów kładzie nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu. Dowiedz się zatem, czy właściwie jest etyka biznesu w teorii i w praktyce!

Etyka w biznesie – definicja

Najpierw musimy oczywiście sprecyzować, czym jest etyka biznesowa. To zespół norm oraz zasad, które określają działalność gospodarczą. Sprowadza się to choćby do tego, jak być dobrym pracodawcą lub pracownikiem i jak rozumiane jest dobro i zło w systemie gospodarczym. Na pojęcie składają się przede wszystkim relacje: 

 • między szefem a podwładnymi;
 • pomiędzy współpracownikami;
 • na linii wytwórca/dostawca usługi – klient/odbiorca. 

Wszystkie te zależności muszą mieć oparcie w przepisach prawnych, a także współgrać z ogólnie przyjętymi zasadami.

Etyczność postępowania przedsiębiorstwa – jakie są podstawowe wartości?

Można wyróżnić kilka podstawowych przejawów etycznego zachowania w pracy. Najczęściej spotykane i najważniejsze wartości to:

 • uczciwość – brak oszustw w działaniach to podstawa do budowania relacji opartej na zaufaniu. Atmosfera pracy, gdzie panuje uczciwość, to jeden z najważniejszych czynników prowadzenia działalności;
 • transparentność – zarówno w odniesieniu do odbiorców, jak i pracowników firmy niezwykle istotne jest przejrzyste i jasne informowanie o najważniejszych działaniach. Pozwala to zweryfikować wspomnianą powyżej uczciwość;
 • sprawiedliwość – każdy odbiorca oraz każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie powinni mieć równy dostęp do wszystkich sektorów działalności. Nie można tutaj nikogo faworyzować ani dyskryminować. To kolejny przejaw etyki w biznesie;
 •  odpowiedzialność – należy dbać o to, by być świadomym swoich działań. W razie potrzeby należy ich bronić bądź przeprosić za błędy. Takie podejście przedsiębiorcy sprawia, że łatwiej mu zaufać;
 • poszanowanie własności – prawo do posiadania własnych przedmiotów powinno być poszanowane zarówno wewnątrz firmy, jak i w stosunku do klientów. Obejmuje to rzeczy materialne i te niematerialne (na przykład dane osobowe);
 • przestrzeganie prawa – żaden podmiot nie powinien łamać nakazów ani zakazów. Są one ustalone po to, by ułatwiać funkcjonowanie w społeczeństwie. Nieprzestrzeganie przepisów grozi ostracyzmem oraz sankcjami prawnymi.

Wartości etyczne w biznesie – przykłady etycznych zachowań

­­Etyka biznesowa bardzo często opiera się na pogodzeniu interesów społecznych z maksymalizacją zysków. Jako taką postawę można wymienić np. formę opieki nad osobami zwalnianymi z danej firmy. Koszty należy tu dostosować do indywidualnych możliwości danego przedsiębiorstwa.

Innym przykładem może być zaangażowanie etycznego biznesu w działania ograniczające korupcję, nepotyzm i inne zjawiska przyczyniające się do zmniejszenia sprawiedliwości w biznesie.

Dlaczego etyka biznesu jest ważna?

Etyka w biznesie to nie tylko moralne działania, lecz także wymierne korzyści. Działanie w zgodzie z przedstawionymi powyżej zasadami pozwala kreować pozytywny wizerunek w oczach odbiorców. W ten sposób, stosowanie się do kodeksu etycznego, przekłada się to następnie na zwiększony zysk, więc jest opłacalne pod kątem ekonomicznym.

Oprócz tego etyczne zachowanie pozwala stwarzać dobre miejsce pracy, w którym pracownicy czują się szanowani i sumiennie wykonują swoje zadania. Ułatwia także nawiązywanie współpracy z kontrahentami. Postępowanie zgodnie z zasadami pozwala wreszcie uniknąć kar.

Etyka biznesu może być na pierwszy rzut oka dość dziwnym połączeniem. Jednak etyczne postępowania w biznesie są nietrudne do wprowadzenia, więc warto je wdrażać. Tym bardziej że działanie uczciwe, przejrzyste i sprawiedliwe oraz praworządne przekłada się na dobry wizerunek firmy, co w konsekwencji zwiększa jej renomę na rynku i zysk. Niewątpliwie etyka w biznesie jest rzeczą potrzebną i korzystną. Nie tylko z moralnego punktu widzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są podstawowe wartości etyczne w biznesie?

Etyczny biznes charakteryzuje się szeregiem cech i zachowań. Są to między innymi: odpowiedzialność, uczciwość, transparentność, zaangażowanie, poszanowanie innych ludzi i środowiska.

Jaki powinien być etyczny pracownik?

Etyczny pracownik to osoba postępująca zgodnie z zasadami moralnymi, Cechy takiej osoby to:

 • szacunek wobec innych;
 • uczciwość;
 • solidność i sumienność w wykonywaniu zadań;
 • przestrzeganie poufności danych klientów i innych pracowników.

Czy etyczny biznes jest opłacalny?

Etyka w biznesie zapewnia przedsiębiorcom wymierne korzyści. Dzięki przestrzeganiu zasad moralnych (takich jak uczciwość zrównoważone partnerstwo czy solidność) firmy kreują pozytywny wizerunek w oczach odbiorów, a to pośrednio przekłada się na wyższe wyniki i większe zyski finansowe.

Archiwum: październik 2022
etyka w biznesie