Fluktuacja kadr w firmie – definicja. Analiza zjawiska

Praca w jednej firmie przez całą karierę zawodową nie była dawniej postrzegana jako coś wyjątkowego.