Zarządzanie projektem i zadaniami członków zespołu – praktyczny poradnik

Chociaż nie każda firma posiada formalny proces zarządzania projektem, to w każdej organizacji projekty są realizowane.