Cykl koniunkturalny – definicja, cechy i fazy

Gospodarki krajowe podlegają ciągłym wahaniom.Doświadczenie pokazuje, że daje się je podzielić na poszczególne fazy. Zjawisko określające następujące po sobie zmiany w gospodarce nazywa się cyklem koniunkturalnym. Co powinieneś o nim wiedzieć? Następujące po sobie wahania wartości mierników gospodarczych (jak PKB, bezrobocie, czy akumulacja czynników wytwórczych oraz oczekiwania gospodarstw domowych względem inflacji), które prowadzą do zakończenia się wzrostu gospodarczego, zwykło się określać mianem cyklu gospodarczego. Znajomość jego poszczególnych faz oraz świadomość tego, na jakim etapie znajdujesz się aktualnie, pozwoli ci w sprawny sposób zarządzać własnym biznesem oraz zrozumieć sedno problemów, z jakimi możesz się obecnie borykać. Fakt, iż zakończenie jednego cyklu wiąże się bezpośrednio z rozpoczęciem kolejnego daje nadzieję na poprawę sytuacji w przyszłości, ale jednocześnie stanowi przestrogę przed podejmowaniem zbyt ryzykownych działań i nadmiernym poddawaniem się euforii wynikającej ze wzrostów wskaźników gospodarczych. Stworzyliśmy krótki poradnik na temat tego, czym jest cykl koniunkturalny. Zapraszamy do lektury! Spis treści pokaż 1 Cykl koniunkturalny – definicja 1.1 Cechy cyklu koniunkturalnego 1.2 Przyczyny cykli koniunkturalnych 1.3 Rodzaje cykli koniunkturalnych 2 Fazy cyklu koniunkturalnego 2.1 Faza ożywienia 2.2 Faza szczytu 2.3 Faza kryzysu 2.4 Faza recesji 3 Wskaźniki pozwalające określić poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego 4 Rodzaje wzrostu gospodarczego 5 Wahania koniunktury są nieodłącznym elementem