Reguła handlu DDU (Delivered Duty Unpaid), czyli dostarczone w miejsce przeznaczenia, ale bez opłacenia opłaty celnej

Proces wymiany międzynarodowej rządzi się wieloma prawami.