Polski Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców i pracowników. Propozycje rządu na 2024 rok

Polski Ład jest odpowiedzią rządu na trudną sytuację, spowodowaną pandemią COVID-19.