Polski Ład jest odpowiedzią rządu na trudną sytuację, spowodowaną pandemią COVID-19. Nowe przepisy wprowadzono 1 stycznia 2022. Dotyczą wysokości podatków, ulg, sposobów rozliczania się z fiskusem czy wynagrodzeń pracowniczych. Przeczytaj, co się zmienia!

Polski Ład jest pakietem licznych zmian, głównie w ustawach dotyczących podatków. Nowe przepisy obejmują reformę składki zdrowotnej, zmianę progów podatkowych czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo Finansów przygotowało również projekt szeregu nowych ulg – jedną z nich jest tzw. ulga dla klasy średniej. Polski Ład 2022 to również wsparcie dla emerytów czynnych zawodowo czy osób powracających do kraju. Zatrudnionych zainteresują także nowe zasady naliczania wynagrodzenia. Czy można się spodziewać mniejszej zaliczki na podatek dochodowy? Jak każde nowości w przepisach, również te zmiany podatkowe (i nie tylko) wymagają pewnych wyjaśnień. Znajdziesz je w tym tekście!

Polski Ład – co zmieni się w podatkach?

Polski Ład wprowadza bardzo istotną zmianę dotyczącą progów podatkowych. Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, po aktualizacji przepisów, wynosi 30 tys. zł. W roku 2021 wartość ta ustalona była na poziomie 8001,45 zł. Jest to spora zmiana, na której mają skorzystać pracownicy zarabiający najmniej. Podatek zapłacą osoby, których dochody przekroczą 30 tys. złotych. Nowy Polski Ład to także podniesienie II progu podatkowego – to już nie 85528 zł, a 120 tys. zł. Oznacza to, że 32% należności do fiskusa zapłacą podatnicy, których dochody przekroczą 120 tys. w skali roku.

Ulga dla klasy średniej – na czym polega?

Ulga dla klasy średniej obejmuje osoby zarabiające od 5701 zł do 11141 zł brutto miesięcznie. Przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie:

 • umowy o pracę
 • stosunku służbowego;
 • pracy nakładczej;
 • spółdzielczego stosunku pracy.

Skorzystać z niej mogą także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Przywilej ten nie dotyczy:

 • pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • przedsiębiorców rozliczających się według stawki liniowej;
 • emerytów.

Ulga naliczana jest automatycznie przez pracodawcę, chyba że pracownik złoży rezygnację z prawa do niej. Co ważne, choćby minimalne przekroczenie ustalonego progu kwotowego powoduje utratę prawa do takich ulg podatkowych. Warto rozważyć złożenie wniosku o rezygnację np. w przypadku spodziewanych premii czy osiągania dochodów z kilku różnych źródeł.

Zmiany w rozliczeniach małżeństw

Wśród nowości podatkowych znalazła się także propozycja dla rodzin 4+. Jest bowiem możliwość zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli małżonkowie nie przekroczą limitu 85528 zł. Pakiet zmian obejmuje również sposób wspólnego rozliczania się małżeństwa, z którego można skorzystać, składając PIT za 2021 r. Novum polega na możliwości wspólnego złożenia PIT już w roku wstąpienia w związek małżeński. Warunkiem jest oczywiście wspólność majątkowa.

Zmiany dla emerytów

Zmian doczekają również osoby pobierające emeryturę. Emeryci z najniższym świadczeniem, którego wysokość nie przekracza 2500 zł brutto miesięcznie, po wprowadzeniu rozporządzenia nie będą musieli rozliczać się z fiskusem. Osoby, które wciąż pozostają aktywne zawodowo, skorzystają natomiast z tzw. PIT 0.

Polski Ład a stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Polski Ład wprowadza zmiany w poszczególnych formach opodatkowania. Nad przepisami powinny pochylić się osoby wybierające ryczałt.

 1. Od stycznia 2022 roku zostaną obniżone niektóre stawki – zmiany dotyczą wybranych branż, np. architektów i informatyków (kolejno 12% i 14%).
 2. W myśl nowych przepisów osoby prywatne czerpiące zyski z wynajmu mieszkań lub lokali będą zobligowane wybrać formę ryczałtu.
 3. Osoby zakładające działalność nie będą miały możliwości korzystania z karty podatkowej. Ta forma będzie dostępna jedynie dla przedsiębiorców kontynuujących omawiany sposób opłacania należności dla fiskusa.

Polski Ład – zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej

Pakiet zmian uchwalony dnia 29 października 2021 roku dotyczy również wysokości składki zdrowotnej. Nowy sposób jej naliczania zainteresuje przede wszystkim przedsiębiorców – stawka uzależniona jest bowiem od sposobu regulowania należności dla fiskusa. Nie będzie również możliwości, by odliczyć część składki od podatku, jak było do tej pory. Polski Ład zmienia także termin rozliczania się z ZUS – od 2023 należną kwotę trzeba wpłacić do 20. dnia każdego miesiąca.

Składka zdrowotna – sposób obliczania

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym będą opłacać składkę w sposób proporcjonalny do dochodów:

 • skala podatkowa – 9% dochodu, jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie;
 • podatek liniowy – 4,9% dochodu, jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie;
 • karta podatkowa – 270,90 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna opłacana przez osoby korzystające z ryczałtu będzie uzależniona od wysokości przychodów. Przedsiębiorca zapłaci:

 • 324 zł miesięcznie, gdy jego przychody wyniosą poniżej 60 tys. zł;
 • 540 zł miesięcznie, gdy przychody zmieszczą się w przedziale 60-300 tys. zł;
 • 972 zł miesięcznie, w sytuacji, gdy przychody przekroczą wysokość 300 tys. zł.

Polski Ład – kwota zmniejszająca podatek

Polski Ład to dość sporo zmian dla podatników, a kolejną jest wprowadzenie nowej kwoty zmniejszającej podatek. Jej naliczanie należy do obowiązków pracodawcy. W tym przypadku korzyści mogą również odnieść przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Do uwzględnienia kwoty zmniejszającej nie upoważnia się w sytuacji, gdy formą opodatkowania jest:

 • karta podatkowa;
 • ryczałt;
 • podatek liniowy.

Kwota zmniejszająca należność dla fiskusa będzie wynosić 425 zł miesięcznie. To spora różnica, ponieważ w 2021 była na poziomie zaledwie 43,76 zł miesięcznie.

Polski Ład i pozostałe zmiany dla przedsiębiorców

Zmiany w opodatkowaniu wprawiły w zakłopotanie przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, jak wpłyną one na prowadzoną działalność. Wiele osób analizuje, która forma rozliczeń z fiskusem będzie najkorzystniejsza i jaką formę prowadzenia biznesu wybrać. Warto w tej sytuacji sięgnąć po wsparcie doradców podatkowych, którzy tłumaczą zawiłości zmienionych przepisów. O czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy?

 1. Polski Ład wprowadza zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.
 2. Przedmioty prywatne wnoszone do przedsiębiorstwa należy wyceniać zgodnie z ich aktualną ceną rynkową, nie zaś na podstawie faktury zakupu.
 3. Sprzedaż auta wykupionego z leasingu będzie zwolniona z podatku dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu.
 4. Przedsiębiorcy będą zobligowani do posiadania terminali płatniczych;
 5. Zmniejszony zostaje limit transakcji bezgotówkowych i będzie wynosił 8000 zł.

Podatek VAT – co się zmieni?

Od 1 lipca 2022 będzie funkcjonowała tzw. grupa VAT. Podmioty gospodarcze, które są ze sobą w pewien sposób powiązane, mogą wspólnie opłacać podatek od towarów i usług. Aby skorzystać z możliwości, należy wyodrębnić przedstawiciela grupy, który w jej imieniu złoży zgłoszenie rejestracyjne.

Podmioty świadczące usługi finansowe korzystały do tej pory z prawa do zwolnienia z opłacania VAT. Reforma systemu podatkowego z 2023 roku pozwala na dobrowolne opodatkowanie działalności. Nieobowiązkowe odprowadzanie VAT pozwoli na jego odliczenie od wartości faktur zakupowych.

Nowy Polski Ład to projekt wciąż budzący wiele pytań i wątpliwości. Warto zapoznać się z najważniejszymi zmianami, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji niewiedzy. W nowe przepisy powinni zagłębić się nie tylko przedsiębiorcy, ale także wszyscy podatnicy.

Więcej informacji o Polskim Ładzie:

Archiwum: styczeń 2023
Polski-Ład