Już 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie Polski Ład. Emerytury to jeden z elementów systemu gospodarczego, który uległ zmianie. Zobacz, jak reforma wpłynie na wysokość świadczeń dla emerytów.

Polski Ład to szeroko zakrojony pakiet reform, który został zaproponowany przez polski rząd w 2021 roku. Jego oficjalne założenia skupiały się na korzystnej zmianie polskiego krajobrazu gospodarczego, m.in. w związku z nową rzeczywistością wynikającą z pandemii COVID-19. Program wprowadził wiele zmian podatkowych, w tym dotyczących takich kwestii jak ulgi dla klasy średniej, składka zdrowotna czy zwiększona kwota wolna od podatku, która przełoży się na wysokość podatku dochodowego.

Jest jeszcze jeden temat, na który wpłynie Polski Ład – emerytury. Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób? Chcesz przekonać się, czy otrzymasz wyższe świadczenia i ile właściwie zyskają emeryci na reformie podatkowej? Odpowiedzi przed tobą.

Polski Ład – emerytury wyższe dla większości emerytów i rencistów

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi zmian podatkowych przeszło 90% emerytów w naszym kraju otrzyma po 1 stycznia 2022 roku wyższe świadczenia. Powodem będzie nie tylko tradycyjna waloryzacja. To przede wszystkim efekt korzystniejszego wyliczania i pobierania rozmaitych składek.

Przede wszystkim wpływ na to ma fakt, że emerytura bez podatku będzie od teraz dotyczyć zdecydowanej większości świadczeniobiorców. Według szacunków przedstawianych przez Ministerstwo Finansów, a także Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, będzie to korzyść dla 8 mln emerytów oraz osób dostających renty. Łącznie na zmianach ma zyskać ok. 18 mln osób, które w skali roku mają zyskać łącznie około 17 mld złotych.

Polski Ład – emerytury. Ile zyskają emeryci otrzymujący określone świadczenia?

Przyjrzyjmy się poszczególnym przykładom wskazującym na to, ile możesz dokładnie otrzymać dzięki reformom. Jeżeli dana osoba otrzymuje świadczenie, którego wysokość to 3200 zł brutto, w skali roku otrzyma łącznie 1600 zł więcej na rękę. Z kolei, jeżeli jesteś osobą, która pobiera emeryturę lub rentę w wysokości 2500 zł brutto, rocznie możesz zyskać dzięki Polskiemu Ładowi 2200 zł netto.

Korekty przedstawiają się korzystnie także w przypadku małżeństw, w których zarówno mąż, jak i żona otrzymują świadczenia emerytalne. Jeżeli jedna osoba otrzymuje średnią emeryturę, a druga o minimalnym, oboje dostaną ok. 3000 zł więcej w skali roku. Podobną kwotę rocznie dostanie małżeństwo, w którym każda osoba otrzymuje emeryturę o wysokości 1800 zł.

Polski Ład – emerytury o wyższym poziomie. Neutralny efekt

A co z osobami, które pobierają wyższe świadczenia? Mowa tu o osobach, których przychody miesięczne z omawianych tytułów wynoszą od 4920 zł do kwoty 12800 zł. Czy stracą na Polskim Ładzie? Do kwestii tej nie tak dawno odniósł się Minister Finansów Tadeusz Kościński. Jak zapewnił, osoby, które dostają świadczenia w wysokości do 12800 zł, będą mogły liczyć na podobne rozwiązania, co osoby korzystające z ulgi dla klasy średniej. Tym samym reformy związane z Polskim Ładem nie wpłyną negatywnie na ich emerytury.

Potencjalna ulga to jednak inna kwestia niż rozporządzenie, o którym w styczniu tego roku poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W wyniku tegoż pobierane będą niższe zaliczki na podatek, przez co osoby z wyższymi świadczeniami będą otrzymywać więcej w skali miesiąca. Rozporządzenie zakłada jednak, że jeżeli owe zaliczki nie będą wystarczające do pokrycia podatku w skali roku, emeryt będzie musiał pokryć różnicę.

Polski Ład – emerytury. Kto straci na zmianach?

Wejście w życie Polskiego Ładu dla zdecydowanej większości świadczeniobiorców oznacza wyższe wypłaty. Tak nie musi być jednak w przypadku osób, które pobierają emerytury lub renty w kwocie wyższej niż 5000 zł. Wszystko zależy od dalszej interpretacji przepisów podatkowych i ewentualnych korekt rozwiązań zastosowanych w Polskim Ładzie. Emerytury wyższe wspomnianej kwoty prawdopodobnie zmaleją, przynajmniej w myśl aktualnych przepisów.

Brak możliwości odliczenia składki dotyczy w zasadzie także tych, których emerytury wynoszą mniej, np. 2500 zł brutto czy 3200 zł brutto. W ich przypadku jednak negatywna korekta, która z tego wynika, jest rekompensowana przez wyższą kwotę wolną od podatku. Analogiczny casus dotyczy pracowników. Ci pobierający niższe wynagrodzenia są w uprzywilejowanej sytuacji, nie muszą bowiem zapłacić PIT. Jednak ci o wyższych wynagrodzeniach otrzymują swoistą rekompensatę pod postacią ulgi dla klasy średniej i faktu, że drugi próg podatkowy wzrósł do poziomu ponad 120000 zł, z dotychczasowego poziomu 85500 zł.

Polski Ład – emerytury. Kto skorzysta najbardziej?

Jak wynika z powyższych informacji, to osoby, których emerytury bądź renty wynoszą 4920 zł miesięcznie lub mniej, najbardziej zyskają na Polskim Ładzie. Dostając 2500 zł brutto, miesięcznie otrzymasz ponad 180 zł więcej. Korzyść odnotują także renciści pobierający minimalne świadczenia. Te wynoszą nieco ponad 1250 zł brutto. Netto daje to obecnie 1138 zł, o kilkadziesiąt złotych więcej niż przed Ładem. W skali roku to dodatkowe 800 zł. Z kolei osoby, które pobierają rentę w wysokości 3000 zł brutto, dostaną jeszcze więcej, bo niemal 150 zł miesięcznie.

Polski Ład – co z czternastką?

Wielu świadczeniobiorców zapewne zadaje sobie pytanie o to, jaki będzie los czternastej emerytury w 2022 roku. Odpowiedź na to pytanie na razie nie jest znana. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przyznawała na początku roku, że obecnie nie ma jednoznacznych planów przyznawania dodatkowego świadczenia. Podkreślała, że czternastka była rozwiązaniem jednorazowym, ale nie wykluczała jej powtórnego przyznania.

Polski Ład – emerytury. Podsumowanie

Zmiany Polskiego Ładu zaistniałe 1 stycznia 2022 roku mają wielkie znaczenie dla wyliczenia kwot, które otrzymują seniorzy. Są korzystniejsze dla tych, którzy pobierają niższe świadczenia. Tu również, jak w przypadku osób pracujących, znaczenie miało podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu wysokość emerytury netto może wynieść nawet ponad 100 zł więcej w skali miesiąca.

Archiwum: luty 2022
polski ład-emerytury