Inflacja 2023 – szanse na jednocyfrowe wartości? Wyzwanie dla gospodarki

Wobec zapowiedzi Narodowego Banku Polskiego o możliwości obniżenia stóp procentowych głos zabierają analitycy think tanku WiseEuropa. Należy rozważyć te kroki i zastanowić się, czy pomysł łagodzenia polityki pieniężnej nie jest przedwczesny.