Zmiany 2022

Waloryzacja emerytury w 2022 roku – ile wynosi podwyżka świadczeń dla emerytów brutto i netto?


5/5 - (2 votes)

Jeśli chodzi o świadczenia emerytów, największe emocje rozpala kwestia tzw. trzynastki i czternastki. Oprócz tego ważna jest także waloryzacja emerytur w 2022 roku. Jeśli chcesz poznać więcej informacji na ten temat, koniecznie przeczytaj nasz tekst.

W czasach prosperity gospodarczej wskaźnik inflacji – o ile utrzymuje się przedziale tzw. bezpośredniego celu inflacyjnego (od 1,5% do 3,5%) – nie budzi większego zainteresowania. Zupełnie inaczej wygląda to w czasie obecnego kryzysu gospodarczego. Jednym z głównych zagrożeń jest wysoka inflacja, która w maju 2022 roku wyniosła aż 13,9% rok do roku Niestety, inflacja nie jest abstrakcyjnym pojęciem. Wskaźnik ten wynika z rosnących cen towarów i usług. Oznacza utratę realnej wartości posiadanego kapitału. Szczególnie zagrożeni w takiej sytuacji są emeryci i renciści, którzy otrzymują niskie świadczenia. Jednak strony władze oferują dla nich szerokie wsparcie. Ważnym elementem takiej pomocy jest waloryzacja emerytur w 2022 roku. Czy podwyżka z marca 2022 jest odczuwalna? Sprawdź to już teraz i przekonaj się, czy będzie jeszcze dodatkowa, druga waloryzacja lub wypłata kolejnego świadczenia w postaci „czternastki”.

Waloryzacja emerytury w 2022 roku – wysokość minimalnej emerytury po podwyżce w marcu

W dniu 11 lutego 2022 roku oficjalnie ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji na 2022 r. wyniesie aż siedem procent. Taki stan rzeczy oznacza, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów wzrosły – w efekcie marcowej waloryzacji – właśnie o 7%. Taki stan rzeczy można łatwo wytłumaczyć. Polska gospodarka boryka się w ostatnich latach z wysoką inflacją. Emeryci i renciści mają bardzo ograniczone możliwości zarobkowania (ze względu na stan zdrowia, wiek itp.), więc konieczna jest taka pomoc państwa, które pomoże tym osobom w uporaniu się z nadmiernym wzrostem cen.

Po waloryzacji emerytur w 2022 roku najniższe świadczenie wynosi obecnie 1338,44 złote brutto, co przekłada się na 1217,98 złotych netto.

Czy to odpowiednia skala podwyżek?

Jest to znaczący wzrost, jednak ekonomiści – a także zapewne sami seniorzy – spodziewali się bardziej zdecydowanych podwyżek ze strony rządu. Ich argumentacja opiera się między na twierdzeniu, że produkty i usługi stanowiące główną część koszyka zakupowego emerytów oraz rencistów (żywność oraz opłaty za gaz, energię elektryczną itp.) podrożały w znacznie większym stopniu niż wynosi średni wskaźnik wzrostu cen.

Od czego zależy tempo waloryzacji?

Zwaloryzowana wysokość emerytur jest ustalana na podstawie trzech wskaźników. Są one następujące:

  • średnioroczna inflacja ogólna dla całej gospodarki,
  • publikowany przez GUS indeks wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
  • średnioroczna inflacja emerycka.

Waloryzacja emerytur w 2022 roku – jaka jest podstawa prawna?

Waloryzacja emerytury w 2022 roku (jak i w latach poprzednich) ma swoją podstawę prawną, a wszelkie kwestie związane z waloryzowaniem świadczeń dla seniorów i rencistów są uregulowane przez odpowiednie przepisy. Jeśli chodzi o podwyżki emerytur i rent, kluczowe są w tym przypadku następujące regulacje prawne:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7.07.2021 r. ws. wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.;
  • ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć emeryci w 2022 roku?

Waloryzacja emerytur w 2022 roku to ważny, ale nie jedyny filar polityki społecznej realizowanej przez państwo. W ramach działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) realizowana jest również wypłata trzynastej i czternastej emerytury. W pewnym uproszczeniu – są to dodatkowe, jednorazowe świadczenia wypłacane w celu poprawy sytuacji finansowej.

Trzynasta emerytura – podstawowe informacje

Wysokość świadczenia określanego potocznie jako tzw. trzynastka jest taka sama, jak określona ustawowo najniższa emerytura. Po waloryzacji emerytury w 2022 1 marca i drugiej waloryzacji 1 września, „trzynastka” to zatem 1338,44 złotych brutto (tyle właśnie wynosi minimalna kwota tego świadczenia). Jednocześnie warto zauważyć, że wzrosną świadczenia wypłacane „do ręki” (netto). Skąd wynika taki stan rzeczy? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wypłacona w 2022 roku trzynasta emerytura jest w drodze wyjątku zwolniona z podatku dochodowego. Na chwilę obecną jedyne obciążenie, o które zostaje pomniejszona 13. emerytura, to składka zdrowotna (wynosząca 9%).

Jeśli chodzi o 13. emeryturę, to nie koniec dobrych wiadomości dla beneficjentów. Trzeba bowiem pamiętać, że wypłata „trzynastki” świadczeniobiorcy jest gwarantowana na mocy ustawy. Taki stan rzeczy najprawdopodobniej sprawi, że dodatkowe roczne świadczenie emerytalne będzie regularnie pobierane w następnych latach.

Czternasta emerytura

Oficjalna decyzja w tej sprawie została podjęta niedawno. Senat w czerwcu przyjął ustawę, zgodnie z którą beneficjenci 13. emerytury otrzymają dodatkowe świadczenie roczne. Zgodnie z analizami może być to nawet 9 milionów osób w kraju. Sposób wypłacania czternastki w bieżącym roku jest bardzo prosty:

  • w przypadku gdy standardowe świadczenie nie przekracza 2,9 tysiąca złotych miesięcznie – beneficjentowi przysługuje 14. emerytura w wysokości 1338,44 złotych brutto;
  • gdy wysokość świadczenia przekracza 2,9 tys. złotych miesięcznie – czternastka jest odpowiednio pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Co jeszcze warto wiedzieć w kontekście waloryzacji emerytury w 2022 i dodatkowych świadczeniach? Senat przyjął w czwartek ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. „Czternastkę” otrzyma w tym roku ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln beneficjentów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku trzynastki, także w celu uzyskania czternastki nie trzeba składać żadnych wniosków ani podań. Wsparcie zostanie przyznane w sposób automatyczny w okresie od 25.08.2022 do 20.09.2022.

Waloryzacja rent i emerytur – prognozy waloryzacji świadczeń na następny rok

Wszystko wskazuje na to, że trudna sytuacja gospodarcza, w tym w szczególności wysoka inflacja, będzie utrzymywać się także w następnym roku. To oznacza, że już teraz znaczenia nabiera kwestia waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Na chwilę obecną (stan na 13.06.2022) propozycja złożona przez rząd zakłada, że emerytury oraz renty wzrosną o 9,7 procent. Taka zmiana ma na celu urealnienie świadczeń emerytalno-rentowych w związku z wysoką inflacją.

Trzeba jednak pamiętać, że obecne deklaracje rządu to dopiero wstępna propozycja. Ostateczna wysokość waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych jest zaplanowana na styczeń 2023 roku. Jeśli inflacja utrzyma się na poziomie kilkunastu procent, niezbędne mogą okazać się bardziej radykalne działania w zakresie waloryzacji emerytur. W 2022 realna wartość pieniądza spada, więc niektórzy eksperci szacują, że waloryzacja emerytury w 2023 roku może wynieść nawet 12% w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Decyzje władz w zakresie polityki względem emerytów i rencistów są czasem obiektem krytyki ze strony różnych środowisk politycznych czy społecznych. Wydaje się jednak, że działanie wspomagające te grupy jest konieczne. Emerytalna polityka państwa, której przejawem jest m.in. waloryzacja emerytur w 2022 roku oraz wypłacanie tzw. trzynastki i czternastki, ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych emerytów.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news