Polski ład

Polski Ład dla dzieci, czyli nowe świadczenia na najmłodszych. Czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a czym 400+?

5 minut(y) czytania
Ocena

Polski Ład dla dzieci jest propozycją rządową skierowaną do rodzin wielodzietnych. Styczeń 2022 to czas wprowadzenia zmian Polskiego Ładu w życie. Pakiet obejmuje utworzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, możliwość zastosowania z PIT-0, czy tzw. 400+. Kto skorzysta?

Polski Ład to nie tylko zmiany dotyczące podatków czy rozliczania wynagrodzeń, lecz także istotne przywileje dla rodzin wychowujących kilkoro dzieci. Jednym z większych projektów jest utworzenie nowego programu społecznego. Dzięki niemu można otrzymać 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Rodziców ucieszy również możliwość korzystania z tzw. PIT-0 i szansa na dopłatę do żłobków, przedszkoli i klubików. Program Polskiego Ładu zakłada także pomoc dla rodzin wychowujących jedynaka. Jak ubiegać się o rządowe wsparcie? Sprawdź już teraz, jakie zmiany weszły w życie!

Polski Ład dla dzieci a Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy został utworzony z myślą o rodzinach, w których wychowuje się dwoje i więcej dzieci.

 1. Program społeczny obejmuje każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.
 2. Pomoc w wysokości 12 tys. zł. otrzymają dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia.
 3. Rodzice mogą wybrać formę wsparcia, decydując się na wypłatę 500 zł za każdy miesiąc przez okres 2 lat lub 1 tys. zł. miesięcznie przez rok.

Aby otrzymać 12 tysięcy złotych na dziecko będące w ustalonym przedziale wiekowym, należy złożyć odpowiedni wniosek. Rodzice muszą pamiętać, że należy to zrobić drogą elektroniczną.

Jak starać się o dofinansowanie?

Aby otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 12 tysięcy, należy złożyć stosowny dokument we właściwym terminie. Jest to czas od momentu, gdy pociecha skończy 9. miesiąc życia aż do ukończenia przez nią 13. miesiąca. Jeśli maluch ma już ponad rok, jednak mniej niż 3 lata, rodzice wciąż są upoważnieni do skorzystania z przywileju z Polskiego Ładu dla dzieci. W tym przypadku stosowne pismo powinni złożyć na początku roku (w styczniu), dzięki czemu otrzymają kwotę za cały rok. Wniosek przesłany w późniejszym terminie spowoduje proporcjonalne naliczenie należności.

Czym jest 400+?

400 zł miesięcznie jest świadczeniem, które pozwala pokryć koszty pobytu dziecka w instytucji opieki:

 • żłobku;
 • przedszkolu;
 • klubiku dziecięcym.

400 zł miesięcznie na dziecko jest wsparciem dla maluchów pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia, które nie mogły skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

 1. Program skierowany jest do rodziców wychowujących jedno dziecko i zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022.
 2. Ustalona kwota nie trafi w ręce rodziców, ale bezpośrednio do wybranej instytucji opieki nad dziećmi.
 3. Ulga dla rodzin jedynaków ma pomóc matkom w powrocie do życia zawodowego.

Rodzice dzieci nie są zobowiązani spełnić wymogów dotyczących progów dochodowych, muszą jednak złożyć stosowny wniosek.

PIT-0 dla rodzin 4+

Polski Ład dla dzieci i rodziców wprowadza również tzw. PIT-0. Do dodatkowego zwolnienia z podatku są uprawnione rodziny wychowujące co najmniej 4 dzieci. Aby z tego skorzystać, należy spełnić kryterium dochodowe. Kwota wolna od podatku to kolejno:

 • 85528 zł w przypadku osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu lub podatkiem liniowym;
 • 115528 zł w odniesieniu do rodziców rozliczających się na zasadach ogólnych;
 • 231056 zł, jeśli małżonkowie składają wspólny PIT.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tłumaczy, iż PIT-0 wprowadzono z myślą o rodzicach pracujących na etacie i umowie zleceniu oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

PIT-0 dla rodzin 4 dzieci – co jeszcze musisz wiedzieć?

Z przywileju mogą skorzystać nie tylko rodzice, lecz również opiekunowie prawni i rodzice zastępczy. Warunkiem jest opieka nad przynajmniej czwórką dzieci. Ulga przysługuje małżeństwom, a także osobom samotnie wychowującym dzieci lub żyjącym w nieformalnym związku. Rozliczenie ulgi następuje w zeznaniu składanym na koniec roku.

Polski Ład dla dzieci – co z dotychczasową ulgą prorodzinną?

Polski Ład wprowadza m.in. zmiany związane z naliczaniem składki zdrowotnej. Te zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. Wysokość składki będzie uzależniona od formy opodatkowania. Jednocześnie nowe przepisy nie dają możliwości odliczania jej od podatku. Zmiana ta powoduje znaczne ograniczenia w stosowaniu ulgi prorodzinnej. Do tej pory był to przywilej, z którego chętnie korzystali rodzice. Oznaczał bowiem zwrot kwoty w wysokości 1112 zł na jedno dziecko czy 2224 zł na dwoje. Wspomniana ulga związana była ze składkami płaconymi do ZUS (emerytalną, rentową, zdrowotną, chorobową, wypadkową).

Ograniczenie ulgi prorodzinnej

W związku ze zmianą sposobu rozliczania składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dojdzie do znacznego ograniczenia dotychczasowej ulgi prorodzinnej. Będzie zwracana tylko do wysokości składek z pominięciem zdrowotnej. Pod uwagę brana jest kwota opłat na ubezpieczenie:

 • emerytalne;
 • rentowe;
 • chorobowe;
 • wypadkowe.

Taka praktyka znacznie obniża kwotę do zwrotu. Warto w tym miejscu zauważyć, że jednocześnie wzrasta wartość płaconej składki zdrowotnej.

Polski Ład dla dzieci – ulga 1500 zł

Ulga 1500 zł będzie przysługiwać rodzicom samotnie wychowującym dziecko. Jest to przywilej mający zastąpić dotychczasowe korzystanie z ulgi prorodzinnej. Składając roczne zeznanie za 2022 rok, samotny rodzic odliczy ulgę w wysokości 1500 zł (zamiast wspólnego rozliczania z dzieckiem). Warto podkreślić, że ze zmian skorzystają jedynie osoby opłacające podatki na zasadach ogólnych. Ulga 1500 zł przysługuje tylko jednemu z rodziców.

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej jest kolejną propozycją rządzących na mocy Polskiego Ładu. Dla dzieci określonej grupy podatników to pośrednio ważna zmiana. Tymi, którzy mogą skorzystać z ulgi, są:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
 • przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych.

Aby skorzystać z nowej ulgi, należy spełnić kryterium dochodowe. Oznacza to, że przychód z umowy o pracę musi mieścić się w przedziale od 5702 zł brutto do 11141 zł brutto.

Polski Ład dla dzieci – pozostałe zmiany

Do nowych rozwiązań zaliczyć należy również zmianę kwoty wolnej od podatku i podwyższenie progu podatkowego. Szacuje się, że zmiany mogą być korzystne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Kwota, od której Polacy nie zapłacą podatku, została zwiększona do wysokości 30000 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy rodzin opodatkowanych na zasadach ogólnych. Wyższy próg podatkowy oznacza, że 32% odprowadzą osoby uzyskujące roczny dochód powyżej 120 tys.

500 plus – zmiany od 1 stycznia 2022

Od 2022 roku, czyli wprowadzenia Polskiego Ładu, dla dzieci zmienia się świadczenie 500+. Ważna informacja dotyczy instytucji zajmującej się wypłatami kwoty dla rodziców. Nowe wnioski obsługuje już Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast kontynuacją świadczeń (przyznanych do końca maja 2022) zajmuje się GOPS i MOPS. Od 1 lutego 2022 ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego na nowy okres (od czerwca 2022).

Polski Ład to szereg rozwiązań, na których mają skorzystać rodziny. Warto być na bieżąco wprowadzanymi zmianami, aby wiedzieć, w jakiej sytuacji możesz starać się o dodatkowe pieniądze i ile otrzymasz. Pamiętaj, że w wielu przypadkach istnieją kryteria, które bezwarunkowo musisz spełnić.


Zobacz też: