Podatek VAT od towarów i usług – czym jest i jakie są zasady jego naliczania?

VAT – z angielskiego value-added tax – to podatek od towarów i usług. Jest on naliczany do towarów objętych eksportem i stanowi jeden z głównych źródeł wpływów do kasy państwa. Jakie są stawki VAT w Polsce? Kto jest zwolniony z płacenia? Sprawdź!