Ministerstwo Finansów ujawniło uaktualniony projekt ustawy będącej częścią programu Polski Ład. Podatek liniowy zmieni swoją formę. Co powinien wiedzieć na ten temat przedsiębiorca? Sprawdź najważniejsze informacje.

To pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza kwestia, jaką przewiduje Polski Ład – podatek liniowy ma zawierać zmienioną wysokość składki zdrowotnej. Przedsiębiorstwo, które rozlicza się z fiskusem, stosując ten rodzaj opodatkowania, nie będzie odliczać 9% od dochodu a 4,9%. Dowiedz się więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Podatek liniowy – ile zapłaci przedsiębiorca po zmianach w 2023 roku?

Ze względu na zmiany, jakie pojawiły się po wprowadzeniu Nowego Ładu, przedsiębiorca rozliczający się podatkiem liniowym będzie zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej na poziomie niższym niż 5%. Ten zapis obowiązuje od początku 2022 roku. Na jakiej podstawie będzie naliczana opłata? Podstawa wyliczeń zależy od dochodu osiąganego w ramach prowadzenia działalności. Zanim jeszcze program Polski Ład wszedł w życie, ustawodawca rozważał wprowadzenie opłaty dla ZUS-u na poziomie 9%. Miała być odliczana od całkowitego dochodu – dla każdego przedsiębiorcy. Wskutek konsultacji społecznych, w ostatecznym rozrachunku obniżono ją do pułapu 4,9% – to duża zmiana w porównaniu do 2021 roku.

Polski Ład – podatek liniowy. Minimalna składka zdrowotna dla podatników

Obowiązek zapłaty minimalnej składki zdrowotnej będzie miał każdy, kto stosuje podatek liniowy. Jaka będzie jej wysokość? Jaki zapis wprowadził ustawodawca w programie Polski Ład? Podatek liniowy będzie rozliczany z uwzględnieniem zapisu warunkującego, że opłata dla ZUS-u ma odpowiadać 9% od najmniejszego wynagrodzenia. Trzeba tutaj od razu podkreślić, że wzrosło ono w tym roku do poziomu 3010 złotych. Uaktualnienia doprowadzą do tego, że przedsiębiorca w związku z wprowadzeniem programu, będzie płacił przynajmniej 270,90 złotych miesięcznie. W przypadku, gdy wartość dochodów przekroczy granicę czterech i dziewięciu procent, to wpłata będzie wyższa.

Zmiana formy opodatkowania a podatek liniowy

Kolejną zmianą Polskiego Ładu, jest to, że nie będzie można odliczyć od zobowiązań względem fiskusa opłaty dla ZUS-u. Pieniądze przelane na konto ZUS-u są całkowitym obciążeniem firmy. Z tego powodu koszt przedsiębiorcy na tym rodzaju podatku będzie zwiększony właśnie o wspomniane cztery i dziewięć procent od osiąganego dochodu. 

Jak było przed 2023 rokiem?

To duża zmiana w kontekście poprzednich przepisów. Jeszcze rok temu, gdy Nowy Ład miał dopiero wejść w życie, osoba prowadząca działalność gospodarczą, mogła dokonać rozliczenia z uwzględnieniem 9% podstawy wymiaru opłaty zdrowotnej. Brała przy tym pod uwagę odliczenie na poziomie 7,75% podstawy wymiaru zapłaconej składki od podatku. Był to opłacalny dla właścicieli firm zapis, dzięki któremu zobowiązanie, jakie powodował podatek dochodowy, było niższe. Jako jego realny koszt można było wskazać 1,25% podstawy wymiaru.

Czy osoby rozliczające się za pomocą podatku liniowego powinny zmienić typ prowadzenia firmy?

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca stosujący podatek liniowy będzie musiał się zastanowić, czy ta forma jest dla niego korzystna. Dotyczy to w szczególności osób, które prowadzą działalność typu JDG.

Rozliczanie na zasadach ogólnych

Jedną z najczęściej rozpatrywanych alternatyw jest przejście na formę rozliczania na zasadach ogólnych. Dzieje się tak ze względu na to, że wybierając tę formę, można zrekompensować w pewnym stopniu koszty poprzez inne zmiany, które zawiera głośny program. Jest to głównie wyższa kwota wolna od podatku – na poziomie 30 tysięcy, a także drugi próg – na poziomie do 120 tysięcy. To korzystny sposób, ponieważ można z tego powodu ominąć koszty, które są spowodowane rozwiązaniami takimi jak brak możliwości odliczenia opłaty zdrowotnej, czy uzależnienie jej wysokości od pensji podstawowej.

Polski Ład – czy podatek liniowy jest opłacalny?

Zmiany, które przynosi aktualny rok, sprawią, że wielu przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowych będzie stratnych. Będą oni zobowiązani do uiszczania znacznie wyższych opłat do skarbu państwa – właśnie z tytułu unowocześnionej opłaty zdrowotnej. Nowy Ład wprowadza zasady, przez które przedsiębiorcy poniosą dodatkowe koszty, a jednocześnie nie zostanie to niczym zrekompensowane. Dodatkowym minusem jest również to, że osób prowadzących firmy nie obejmują takie ułatwienia, jak na przykład wyższa kwota wolna od podatku, stworzenie drugiego progu podatkowego, czy ulga dla klasy średniej.

PIT – ile ma wynieść i w jaki sposób jest to uzależnione od nowych stawek?

Według programu Polski Ład przedsiębiorca zapłaci nie tylko podatek od osób fizycznych na poziomie 19%, ale także 4,9% z tytułu opłaty zdrowotnej. Przy jej określaniu podstawą ma być generowany dochód. Sumując wszystkie dodane i wcześniejsze składki od podatku, wprowadzone zmiany sprawią, że podatek liniowy przestanie się opłacać. Obciążenia podatkowe będą wynosić aż 23,9%.

Nowy Ład a zasady z 2021 roku

Trzeba zauważyć, że zmiany wprowadzone przez rząd – które miały pomóc także osobom prowadzącym firmy – utrudniły ich działalność. Osoby rozliczające się w sposób liniowy mogły wcześniej rozliczać się według bardziej dogodnej składki zdrowotnej od podatku, a także pozostałych opłat. Jeszcze w 2021 było to jedynie 19% w przypadku opłat związanych z podatkiem PIT oraz 1,25% opłaty na ubezpieczenie społeczne. Należy podkreślić, że jeszcze rok temu jako punkt odniesienia do wyliczania podstawy wymiaru składki określało się tylko 75% wynagrodzenia minimalnego. Właśnie dlatego – po zastosowanych zmianach wg. Polskiego Ładu – osoby prowadzące działalność na bazie podatku liniowego, zaczynają się zastanawiać nad korzystniejszymi opcjami. 

Dochód warunkuje to, czy podatek liniowy się opłaca

Można stwierdzić, że dla większości osób rozliczających się liniowo dotychczasowa forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym przestaje być korzystna. Warto jednak zauważyć, że warunkuje to przede wszystkim wysokość generowanych dochodów. Dzieje się tak za sprawą decyzji ustawodawców o zróżnicowaniu stopy procentowej opłaty na ubezpieczenia zdrowotne dla podatników na zasadach ogólnych i liniowych. Z tego powodu, oprócz preferencyjnej płatności na poziomie 19%, którą warunkuje dochodowy, obowiązującą stawką preferencyjną będzie również poziom należności zdrowotnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie, warto rozważyć konsultację ze specjalistą. Po przeanalizowaniu finansów firmy będzie on w stanie doradzić, czy podatek liniowy wciąż jest korzystny, czy może warto zdecydować się na inną formę rozliczania, taką jak karta podatkowa, czy przejście na ryczałt.

Archiwum: styczeń 2023
polski ład podatek liniowy