Zmiany 2023

Polski Ład – pensje pracowników. Jak rządowy projekt wpłynie na wynagrodzenia netto? Poznaj zmiany dla pracowników w 2023 roku

Jakie zmiany w prawie podatkowym wprowadza Polski Ład? Pensje pracowników wzrosną czy drastycznie spadną? Poznaj najważniejsze założenia rządowego projektu i sprawdź, kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie!

Nowy projekt oznacza liczne zmiany dla podatników. Dotyczą zarówno pracujących na etacie, jak i zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rząd przewidział wprowadzenie nowych przywilejów dla osób spełniających określone kryteria. Najgłośniej dyskutowana jest tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że znowelizowane przepisy mają przeciwdziałać nierówności społecznej, a sam projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację związaną z pandemią COVID-19. Jak zmienią się po Polskim Ładzie pensje pracowników? Czy rzeczywiście Polacy zyskają na zmianie przepisów z 2022? A może wypłata będzie niższa niż w 2021? Jak przedstawia się relacja – Polski Ład a wynagrodzenia? Rozwiewamy wątpliwości!

Polski Ład – pensje pracowników a zmiany w podatkach

Jedną z istotniejszych zmian Polskiego Ładu, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Wraz z nią zmieni się kwota zmniejszająca podatek, która w 2022 roku osiągnie poziom 425 zł miesięcznie. Kolejnym novum jest podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Oznacza to, że pracownik zostanie obciążony podatkiem w wysokości 32% dopiero w momencie, gdy jego dochód przekroczy ustaloną wartość. Co istotne, kwota zmniejszająca może być odliczana również przez podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy. Wydaje się, że nowe zasady w postaci obu zmian powinny przynieść pracownikom korzyści.

Polski Ład – wynagrodzenia pod 1 lipca 2023 r. a brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

O finansowej sytuacji pracowników zadecyduje również kolejna zmiana wprowadzona przez polskich rządzących, a mianowicie niemożność odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ta modyfikacja przepisów wpłynie niekorzystnie na wysokość wypłaty przedsiębiorców i pracowników. Składka na ubezpieczenie zdrowotne była do tej pory odliczana od zaliczki na podatek (7,75% podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne). Zasady ustalania podstawy wymiaru omawianej składki będą uzależnione od formy opodatkowania. ZUS ma udostępnić kalkulator dla przedsiębiorców, by mogli prawidłowo wyliczać podstawę wymiaru i wysokość składki.

Polski Ład a ulga dla klasy średniej

Obok zmian podatkowych Nowego Polskiego Ładu, które wpłyną na wysokość pracowniczych wypłat, istotną kwestią jest wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Niestety, prawo do skorzystania z przywileju ma jedynie część pracowników.

  1. Są to osoby zatrudnione na etacie i prowadzące działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych.
  2. Warunkiem odliczenia ulgi jest kryterium dochodowe. Przychód z umowy musi mieścić się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł brutto.

Polski Ład 2022 nie przewiduje takiego wsparcia dla zleceniobiorców i osób pracujących na podstawie umowy o dzieło.

Czym są oświadczenia PIT-2?

Co zrobić, by nie stracić na wprowadzeniu Polskiego Ładu? Pensje pracowników mogą być wyższe już teraz, jeśli nie zdecydują się na nadpłatę podatku. Oczywiście, wyrównanie następuje przy rocznym rozliczeniu z fiskusem, ale czy warto czekać? Mamy kilka porad.

  1. Odliczanie zbyt wysokiej zaliczki na podatek wiąże się z niższym miesięcznym wynagrodzeniem netto.
  2. Aby tego uniknąć, należy złożyć u pracodawcy PIT-2.
  3. Dzięki temu kwota zmniejszająca podatek będzie uwzględniana co miesiąc, a nie pod koniec roku. Oznacza to, że płatnik (pracodawca) odprowadzi podatek do US od każdej pensji.
  4. PIT-2 należy złożyć przed pierwszą wypłatą w roku.
  5. Decyzja należy do pracownika, a dokument można złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Polski Ład – wyższe pensje czy strata?

Korzyści mogą spodziewać się osoby zarabiające najmniej. Powodem jest wyższa kwota wolna. Dzięki zmianie część zatrudnionych nie uiści należności do fiskusa, a inni zapłacą znacznie mniej niż dotychczas. Z kolei wprowadzenie ulgi dla klasy średniej ma zagwarantować osobom o przeciętnych zarobkach, że nie stracą na wprowadzeniu zmian i reforma będzie neutralna. Rządzący przekonują, że rozwiązanie to zniesie negatywne skutki nieodliczania składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kto może tracić na Polskim Ładzie? Zmiany wprowadzone przez rząd najbardziej uderzą w najbogatszą część społeczeństwa.

Wyrównanie pensji za styczeń 2023 roku

Mimo zapewnień rządu, że reforma wpłynie korzystnie na sytuację polskich pracowników, styczniowe pensje wielu z nich okazały się znacznie niższe. Rządzący zapowiadają szybkie wyrównanie wynagrodzeń. Dlaczego doszło do nieprawidłowego naliczenia wypłat pracowniczych? Jako winnych zamieszania wskazywano księgowych, którzy podczas wyliczania należności za grudzień zastosowali przepisy Polskiego Ładu. 7 stycznia 2022 roku minister finansów Tadeusz Kościński podpisał nowe rozporządzenie zmieniające zasady naliczania zaliczek na PIT.

Rozporządzenie ministra finansów i jego treść

Nowe przepisy, które zostały zatwierdzone przez ministra, dotyczą wydłużenia terminu pobrania i przekazania zaliczki do Urzędu Skarbowego. Mają zostać wyliczone na zasadach opisanych w rozporządzeniu. W praktyce księgowi będą musieli policzyć zaliczkę według 2021 oraz 2022, a następnie porównać je i wybrać tę niższą. Oznacza to konieczność zwrotu zatrudnionemu różnicy, czyli korekty wypłaconej kwoty. Nowy przepis budzi liczne kontrowersje i jest krytykowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Kalkulator wynagrodzeń pracowników w 2023

Narzędzie dostępne na stronie rządowej pomoże ci wyliczyć miesięczną pensję netto. Dzięki niemu dowiesz się, ile zarobisz. Sprawdzisz, czy zyskasz, czy stracisz dzięki nowym przepisom. Wystarczy podać kwotę brutto (widnieje w treści umowy). Możesz podać również dodatkowe dane, uwzględnić wpłaty do PPK, a także korzyści z 500+ oraz Rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Co oznaczają zmiany podatkowe Polskiego Ładu? Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców nie w każdym przypadku ulegną zmianie. Dla części z nich reformy mogą one oznaczać zysk lub stratę, dla innych pozostaną neutralne. Musisz jednak pamiętać, by być na bieżąco z przepisami, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie własnej sytuacji w ich kontekście. Warto korzystać ze wsparcia doradców podatkowych i księgowych, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące nowych rządowych projektów.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: