Podatek ryczałtowy w 2024 roku, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak działa ten podatek dochodowy?

Podatek ryczałtowy lub, inaczej, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej.Czy warto z niego skorzystać? Jak rozlicza się ryczałtowiec? Zobacz! Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jeden ze sposobów, poprzez które możesz jako przedsiębiorca opłacić podatek dochodowy. Jakie są jego wyróżniki? Jak w jego przypadku wygląda obliczanie przychodu? A przede wszystkim, co stanowi główne pytanie, jakie są progi rozliczeń? Poznaj odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania i przekonaj się, czym jest ryczałt. Spis treści pokaż 1 Podatek ryczałtowy – kogo dotyczy? 2 Ryczałt roku — podatek dochodowy a PIT-28 3 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych — podstawa rozliczania 4 Składka podatkowa a ryczałt ewidencjonowany 4.1 Stawka 17% 4.2 Próg 15% 4.3 Stawka 12,5% oraz towarzysząca jej 8,5% 4.4 Ryczał 8,5% 4.5 Podatek ryczałtowy 5,5% 4.6 Stawka 3% 5 Zestawienie stawek ryczałtu – podsumowanie Podatek ryczałtowy – kogo dotyczy? Pod względem prawnym wszelkie zasady dotyczące ryczałtu w Polsce są określane przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Została ona uchwalona w listopadzie 1998 roku. Jako podatnicy, którzy mogą podlegać ryczałtowi, w ustawie są wskazane osoby, które: Warto przy tym dodać, że osoby fizyczne, które osiągają przychody w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą rozliczać