Polski ład

Polski Ład – ukryta dywidenda. Co zmienią nowe przepisy w 2023? Informacje, z których skorzysta spółka z o.o.

Ogromne emocje budzi rządowy program zmian, czyli Polski Ład. Ukryta dywidenda jest jednym z tych elementów projektu będących ich przyczyną, choć założenia nie zostaną wprowadzone w 2022, ale w 2023. Na co się przygotować? Dowiesz się tego z artykułu!

W 2023 r. będzie wprowadzona nowa ustawa w ramach programu Polski Ład. Ukryta dywidenda ma być jej elementem. Przepisy wpłyną bezpośrednio na działalność podmiotów działalności gospodarczej. Jak te zmiany odczuje spółka z o.o.? Kiedy jest planowane ich wejście w życie? W jaki sposób przygotować się na zmiany Polskiego Ładu? Sprawdź już teraz!

Czym jest dywidenda?

Dywidenda pojawia się w momencie, kiedy przedsiębiorca prowadzi spółkę z o.o., w której generuje zysk. Trzeba od niego odprowadzić podatek na poziomie brutto. Wydatek wylicza się według stawki adekwatnej do poziomu obrotu firmy – 9% lub 19%. Następnie wyniki netto, czyli po opodatkowaniu, mogą być uwzględnione w wyniku finansowym, a zysk wypłaca się udziałowcom. 

Dywidenda to właśnie wypłata pieniędzy po opodatkowaniu. Jednak ze względu na przepisy polskiego prawa podatkowego naliczana jest kolejna opłata – w wysokości 19%. To sprawia, że funkcjonuje także pojęcie dywidendy podwójnie opodatkowanej. 

Jak aktualnie spółka omija podwójny podatek?

Przedsiębiorcy, którzy chcą ominąć przepisy o ukrytej dywidendzie, posługują się różnymi narzędziami. Jest to na przykład fakturowanie firmy jako wspólnika za świadczone usługi czy wynajmowanie składników majątku osobistego na rzecz przedsiębiorstwa. W ten sposób – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – opłatę do urzędu skarbowego uiszcza wg zadeklarowanych stawek:

  • ogólnej;
  • zryczałtowanej;
  • liniowej. 

Faktury dokumentujące wspomniany najem lub usługi obniżają podstawę opodatkowania w konkretnej spółce. Właśnie w ten sposób pieniądze są transferowane z pominięciem podwójnie opodatkowanej dywidendy, co pozwala dodatkowych kosztów. Wprowadzone od 2023 roku zmiany mają zatem na celu uszczelnić przepisy.

Polski Ład – ukryta dywidenda. Jak ją określają nowe przepisy?

Co w tej kwestii wprowadza Polski Ład? Ukryta dywidenda będzie rozumiana inaczej. Od następnego roku spółka z o.o. nie będzie mogła zaliczać takich kosztów podatkowych, które będą poniesione przez podatnika będącego spółką, w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub akcjonariuszem (wspólnik). Nowy system podatkowy określa te koszty jako ukrytą dywidendę wtedy, gdy:

  • wysokość kosztów lub termin są uzależnione jakkolwiek od zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku brutto w rozumieniu przepisów ;
  • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby konkretnych kosztów lub mogłyby być one mniejsze w sytuacji wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany;
  • koszty obejmują prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) albo podmiotu powiązanego powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

W związku z tymi zmianami, które wprowadza Polski Ład, ukryta dywidenda będzie trudniejsza do uniknięcia. Przepisy mają zostać bardziej uszczelnione i niewykluczone, że w 2023 r. pojawią się także nowe podpunkty.

Polski Ład – ukrytej dywidendy da się uniknąć?

Do wyżej wymienionych przepisów dołączono podpunkt przewidujący odstąpienie od tych wytycznych. Nie będzie się ich stosować, jeśli suma poniesionych przez podatnika kosztów w roku podatkowym ma niższą wartość niż zysk brutto w rozumieniu przepisów rachunkowości.

Jest jeszcze jeden warunek. Koszty uzyskania powinny zostać wygenerowane w roku obrotowym, w którym wzięto je do uwagę w wyniku finansowym podatnika. 

Nowy system podatkowy – czy można go wytłumaczyć w racjonalny sposób?

Jednym z powodów, przez które przedstawione przepisy nie weszły jeszcze w życie, jest ich małe usystematyzowanie. Spróbujemy jednak wyjaśnić, co w przyszłości ma zmienić ta część programu Polski Ład. 

Koszty uzyskania przychodu – jak wypłacać pieniądze?

Jakie regulacje wprowadzi Polski Ład? Ukryta dywidenda wystąpi wówczas, gdy:

  • wysokość kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku spółki lub jej wysokości;
  • w firmie zostanie ustalone, że za konkretne czynności przysługuje wynagrodzenie (na przykład jako procent z zysku) a jego wartość ma być z tego powodu ściśle związana z dochodem i terminem wypłaty,(na przykład po zakończonym roku obrotowym).

Jakie działania będą skuteczne?

Co jednak w momencie, kiedy umówisz się ze spółką, że co miesiąc będziesz wykonywać konkretną pracę i oczkujesz za nią określoną kwotę pieniędzy, na przykład 5 tys. złotych – zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi? Wtedy nie będzie trzeba się martwić o podwójne opodatkowanie. W takiej sytuacji spółka będzie zobowiązana do dokonywania wypłat w ramach faktury czy umowy zlecenia – nawet gdy ponosi straty. 

Racjonalny podatnik i interesy pomiędzy podmiotami powiązanymi

Jakie są regulacje w tej kwestii, dotyczące spółek z o.o.? Aktualne przepisy mówią, że podmioty ze sobą powiązane świadczą wzajemnie usługi lub, potocznie mówiąc, robią ze sobą interesy, to mają obowiązek stosowania cen rynkowych, aby nie dopuścić do nadużyć. 

Aby spółka z o.o. była w stanie zaliczyć konkretne świadczenie do kosztów, powinno być ono niezbędne, uzasadnione, wykonane i wycenione zgodnie z aktualnymi stawkami rynkowymi. Można stwierdzić, że mamy do czynienia z uszczelnieniem dotychczasowych założeń, że firmy i wspólnicy powinni funkcjonować na zasadach rynkowych. 

Ustawa a wynajem aktywów wspólnika

Warto zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy spółka wynajmuje pewne dobra wspólnika (aktywa), to kluczową rolę odgrywa tutaj kolejność zdarzeń. Istotne jest to, kiedy konkretna rzecz została nabyta i kiedy powstało przedsiębiorstwo.

Dotyczy to na przykład umów najmu czy dzierżawy. W momencie kiedy lokal, pojazd lub inne dowolne rzeczy zostały zakupione równocześnie z założeniem lub po jej zarejestrowaniu KRS, to nie ma mowy o wystąpieniu tzw. ukrytej dywidendy. 

Czy trzeba się przygotowywać na wdrożenie nowych przepisów? 

Już od tego roku weszło w życie wiele przepisów na mocy programu znanego jako Polski Ład. Ukryta dywidenda zostanie jednak zmodyfikowana dopiero od 2023 roku. Rządzący dali sobie czas, by wprowadzić przepisy, które okażą się bardziej zrozumiałe i jednolite. Mimo to warto już teraz zapoznać się z założeniami, ponieważ zmiany (przynajmniej w zamierzeniu) mają znacznie ograniczyć możliwość omijania podwójnej dywidendy.

Przepisy związane z ukrytą dywidendą staną się poważnym tematem do rozmów w kontekście prowadzenia firmy prawdopodobnie dopiero w 2023. Czasu na zmiany jest jeszcze sporo i okaże się, w jakiej formie ustawodawca będzie miał zamiar je wprowadzić. Nie jest definitywnie rozstrzygnięte, że transakcje spółek z o.o. ulegną zmianie. Jednak docelowo także tę kwestię ma uregulować Polski Ład. Ukrytej dywidendy będzie trudniej uniknąć. Właśnie takie jest założenie przygotowywanych przez rząd przepisów.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: