Jeszcze na etapie zakładania firmy przedsiębiorca jest zobligowany do wyboru formy opodatkowania. Czy zmiana formy opodatkowania jest możliwa w 2023 roku? Jeśli chcesz poznać przydatne informacje, przeczytaj tekst.

Opodatkowanie działalności gospodarczej w 2023 roku. Jakie są dostępne rozwiązania?

W 2022 roku miała miejsce istna rewolucja podatkowa (Polski Ład to pakiet licznych zmian w prawie, w tym także kwestie dotyczące rozliczania się przez przedsiębiorców z osiąganych dochodów). Mimo to podmioty prowadzące działalność gospodarczą wciąż mają, jak dotychczas, do wyboru kilka form opodatkowania. Zostały one przedstawione poniżej:

  1. Skala podatkowa, czyli dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na poziomie wynoszącym 12 proc. (do rocznych dochodów w wysokości 120 tysięcy złotych), 32 proc. (nadwyżka ponad 120 tysięcy złotych) oraz dodatkowe 4 proc. w ramach daniny solidarnościowej.
  2. PIT liniowy, tj. jedna stawka 19 proc. W tym przypadku nie stosuje się progresji, ale trzeba mieć na uwadze, że są znacznie mniejsze możliwości w stosowaniu ulg oraz zwolnień podatkowych.
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w ramach którego opodatkowuje się przychody z bardzo małymi możliwościami odliczania kosztów działalności.
  4. Podatek CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), z którego korzystają m.in. popularne w Polsce spółki z o.o. Podstawowa stawka CIT wynosi 19 proc., przy czym mali podatnicy mogą liczyć na preferencyjne rozwiązania (9 proc.).

Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jeśli chodzi o zmianę formy opodatkowania w 2023 roku, kwestie te są regulowane przez takie akty prawne jak:

Przepisy te regulują takie kwestie jak np. zmiana formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku a karta podatkowa

Przez lata polscy przedsiębiorcy mogli rozliczać swoje dochody z użyciem karty podatkowej. Takie rozwiązanie zakłada stały podatek, którego wysokość jest uzależniona od trzech elementów:

  • liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest firma,
  • rodzaj działalności,
  • liczba zatrudnianych pracowników.

Istotą karty podatkowej jest prostota. Zamiast żmudnego prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorca jest zobligowany do comiesięcznej opłaty o takiej samej wysokości.

Trzeba pamiętać, że w ramach Polskiego Ładu zostało ograniczone prawo do korzystania z tej formy rozliczania działalności gospodarczej. O ile w firmach, w których dotychczas stosowało się kartę podatkową, taka możliwość wciąż istnieje, to nowe podmioty nie mogą już skorzystać z opisywanego rozwiązania.

Taki stan rzeczy wprowadzono jeszcze na początku 2022 roku, ale nic nie wskazuje na to, by sytuacja zmieniła się znacząco w 2023 roku.

Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku. Jakie zasady?

Jeśli chodzi o 2023 rok, przedsiębiorcy mają spore możliwości zmian w zakresie formy opodatkowania. W przypadku podmiotów, które rozliczają się w oparciu o podatek liniowy i chcą zmienić tryb rozliczeń na skalę podatkową, można dokonać zmiany po zakończonym roku. Można to zrobić nie później niż w dniu 2 maja 2023 roku (dzień 30 kwietnia 2023 roku to niedziela).

Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku ryczałtowców: również oni mają czas do 2 maja 2023 roku, by móc przejść na skalę podatkową PIT. Należy zgłosić taki zamiar do właściwego miejscowo urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego 2023 roku, wraz ze składaną deklaracją podatkową za 2022 rok. Jeśli podatnik nie będzie chciał rozliczać się w ramach ryczałtu również w 2023 roku, konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego.

W 2022 roku Ministerstwo Finansów (MF) dało przedsiębiorcom, w drodze wyjątku, możliwość zmiany formy rozliczeń jeszcze w trakcie roku obrotowego, tzn. w okresie od 1 lipca do 22 sierpnia 2022 roku. W czasie tym możliwa była zmiana formy opodatkowania na drugą połowę 2022 roku.

Co ważne, jeśli przedsiębiorca skorzystał z tego rozwiązania, nie spowodowało to konieczności dokonywania korekt w zakresie podatku już zapłaconego w trakcie danego okresu rozliczeniowego. Takie rozwiązanie było z pewnością dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, którzy nie musieli tracić czasu na ponowne przeliczanie zobowiązań publicznoprawnych wobec państwa. Wszystko wskazuje jednak, że było to rozwiązanie jednorazowe.

Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku. Podsumowanie

Zmiana formy opodatkowania w 2023 roku to ważne zagadnienie dla przedsiębiorców. Odpowiednie decyzje w tym zakresie mogą pomóc im dostosować się do dynamicznych warunków rynkowego otoczenia.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że nie tylko sposób zmiany opodatkowania działalności gospodarczej jest ważny. W ramach prowadzenia biznesu warto pamiętać również o takich kwestiach jak np. możliwość zaliczenia wydatków do KUP, rozliczanie różnic kursowych czy zagadnienia dotyczące podatku VAT.

Niestety, stawianie czoła codziennym wyzwaniom biznesowym skutecznie utrudnia zajmowanie się rozliczeniami, dlatego ciekawym rozwiązaniem jest skorzystanie z outsourcingu. Usługa ta może okazać się realnym wsparciem dla biznesu.

Archiwum: grudzień 2022
zmiana formy opodatkowania