Mimo prognoz z 2022 wskazujących, że cena złota będzie drastycznie rosła, przez większość czasu utrzymywała się ona na stałym poziomie, czyli w granicach 1600–1800 USD za uncję. Jak będzie w 2023? Jak będzie kształtował się kurs złota? Prognozy mówią o wzrostach.

Wzrost ceny złota obserwowaliśmy w latach od 2018 do 2020, a także – chwilowo – w momencie wybuchu konfliktu w Ukrainie. Za hamulec uznano drożejący dolar, rosnącą rentowność obligacji w USA i strefie euro. Mimo to, analitycy Saxo wygłosili odważną teorię, iż wartość złota może w 2023 sięgnąć nawet 3 tys. USD za uncję! Prognozę tę uważa się za mocno wyolbrzymioną, mało prawdopodobną, jednak nie niemożliwą. Można powiedzieć, że Saxo uznaje za trafne słowa „spodziewaj się niespodziewanego”. Czy zaskoczy nas kurs złota? Prognozy są różne.

Kurs złota – prognozy 2023. Co się wydarzy według analityków?

Analitycy wieszczą możliwy wzrost cen złota dopiero w drugim kwartale 2023 roku. Miałoby to być związane z dalszym spadkiem poziomu inflacji oraz widocznym osłabieniem amerykańskiego rynku pracy. Na marzec 2023 prognozowany jest wzrost stóp procentowych w USA do poziomu 5 lub 5,25%. Jako inny czynnik mogący wpłynąć na wzrost kursu złota wskazuje się znoszenie restrykcji covidowych w Chinach. 

Inaczej prognozują eksperci Saxo, którzy – jak zaakcentowano wcześniej – spodziewają się znacznych skoków cen złota. Jako główny powód tak znacznego wzrostu cen złota podają niemożliwą do zatrzymania inflację. Wskazują również na inne kluczowe czynniki, które mogą doprowadzić do dużego wzrostu cen drogocennego kruszcu. Co odpowiada za kurs złota? Prognozy mówią, że ważne są przede wszystkim:

  • rosnąca mentalność gospodarki wojennej, gdy preferowane jest złoto;
  • inwestycje w nowe projekty: bezpieczeństwo, transformację energetyczną;
  • próba uniknięcia katastrofy na rynkach długu.

Złoto – wzrosty czy spadek cen?

Inwestycje w złoto często traktowane są jako zabezpieczenie portfela inwestorów w trudnych i niepewnych czasach – z takim na pewno przyszło nam się mierzyć obecnie. Nowy rok może przynieść wzrost ceny i zwiększenie zainteresowania tym aktywem. Eksperci zauważają, że utrzymanie się ceny na poziomie 1800 USD spowoduje późniejszy spadek do wartości nawet 1450 USD za uncję. Odbicie się ceny złota od progu 1800 USD może oznaczać stopniowy wzrost ceny kruszcu.

Dalsza niepewność sytuacji politycznej i gospodarczej może spowodować zwrot ku złotu, które stanie się niezmiernie ważne dla inwestorów. Tym bardziej że już niejednokrotnie przekonano się, że doskonale radzi sobie w warunkach wysokiej inflacji. 

Czy zatem rację będą mieli analitycy przewidujący znaczny skok cen złota, czy raczej ci, którzy do takich prognoz podchodzą ostrożnie? Już wkrótce przekonamy się, jak sytuacja światowa wpłynie na kurs złota. Prognozy 2023 mogą jednak okazać się przesadzone.

Archiwum: styczeń 2023
kurs złota prognozy