Cash flow – co powinieneś wiedzieć o rachunku przepływów pieniężnych?

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych to element sprawozdania finansowego.