Podatki

Podatek solidarnościowy – czym jest i czy musisz go opłacać?

4 minut(y) czytania

Ten stosunkowo nowy element polskiego systemu gospodarczego nałożył nowe obowiązki na część podatników. Czego dokładnie dotyczą i czy znajdujesz się wśród potencjalnych płatników? Sprawdź!

Danina solidarnościowa to rozwiązanie, które pojawiło się w polskim systemie podatkowym na początku 2019 roku. Dotyczy ono najbogatszych podatników, którzy mają odprowadzać część dochodów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dochody przez nich generowane mają być wypłacane poprzez Fundusz Solidarności na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Jest to instytucja, która została utworzona specjalnie w związku koniecznością operowania tym nowym podatkiem.

Podatek solidarnościowy w Polsce – zasady

Podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest dochód uzyskany w danym roku, wykazany na PIT. Jaki dokładnie? Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że nie jest to mała nadwyżka. Będziesz musiał zapłacić ten podatek, jeżeli w danym roku podatkowym osiągniesz dochód, który przekroczy milion złotych.

Ile wynosi podatek solidarnościowy? Jest to dokładnie 4% kwoty uzyskanego dochodu. Jak nietrudno obliczyć, wysokość daniny solidarnościowej przy dochodach rzędu miliona złotych wynosiłaby 40 000 zł. Dotyczy ona tych dochodów, które zostały uzyskane z następujących źródeł:

  • praca i inne źródła opodatkowania, które podlegają progresywnym stawkom podatkowym;
  • niektóre kategorie dochodów od zysków kapitałowych; co ważne – nie wliczają się do tego przychody z tytułu odsetek oraz dywidendy;
  • dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a także ze zbycia akcji;
  • samozatrudnienie – zalicza się do tego także działalność gospodarcza, która jest objęta 19% stawką ryczałtu;
  • dochody zagranicznej spółki kontrolowanej.

Danina solidarnościowa – prawa i obowiązki podatnika

Istnieją pewne okoliczności, które pozwalają zoptymalizować ową opłatę. Jakie to dokładnie warunki i co można odliczyć od kwoty dochodu? Podatnik, przed obliczeniem daniny solidarnościowej, może w zeznaniu podatkowym zmniejszyć deklarowany dochód o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacił.

Zobacz także:  Skala podatkowa – co to jest? Poznaj progi skali podatkowej!

Warto pamiętać, że w celu opłacenia tej daniny, należy złożyć oddzielną deklarację podatkową. Takie właśnie wytyczne, dotyczące względów formalnych, wprowadził ustawodawca. Jest to niezależny druk, który składa się razem z innymi deklaracjami i rozliczeniami. Typowy jest również termin jego złożenia – do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym wygenerowany został przychód. Jest to więc obciążenie podatkowe, niezależne od tego dochodowego.

Warto także mieć na uwadze fakt, że podatek solidarnościowy musi być opłacany nie tylko przez obywateli Polski. Do jego uiszczenia zobowiązani są także obcokrajowcy, którzy osiągają dochody z różnych źródeł na terenie Polski. Podatek solidarnościowy nie dotyczy jednak przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne za granicą.

Przeznaczenie podatku solidarnościowego

Wedle deklaracji ustawodawcy, podatek solidarnościowy został wprowadzony, aby zapewniać środki na realizację projektów i inicjatyw skoncentrowanych na potrzebach osób niepełnosprawnych. Stąd jego nazwa wskazująca na deklarowaną solidarność z potrzebującymi, a konkretniej, przede wszystkim osobami określanymi jako niepełnosprawne.

Należy jednak dodać, że zainicjowanie tej daniny w polskim systemie podatkowym spotkało się z krytyką ze strony wielu środowisk, w tym ze strony przedsiębiorców. Komentowali różnorodne aspekty wprowadzanego rozwiązania. Wskazywali, że istnieje ryzyko, iż środki z Funduszu Solidarności mogą być wykorzystywane także w innych celach niż te związane z niepełnosprawnymi. Nie zmieniło to jednak faktu, że danina została wprowadzona i funkcjonuje w Polsce od początku 2019 roku.

Podatek solidarnościowy – trudności dla przedsiębiorców?

Zdarza się, że płatnicy podatku zwracają uwagę na rozmaite aspekty tego rozwiązania, które sprawiają im trudności. Zalicza się do nich fakt, że przy zapłacie daniny solidarnościowej, płatnik nie może brać pod uwagę straty z poprzednich lat podatkowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy strata ta została poniesiona przez przedsiębiorcę w ramach tego samego źródła przychodów. Właśnie taką wykładnię w kontekście daniny solidarnościowej przedstawił w lipcu 2021 roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz także:  VAT – czym jest ten podatek i jakie są zasady jego naliczania?

Według szacunków Ministerstwa Finansów, w Polsce jest około dwudziestu pięciu tysięcy płatników tego dodatku. W porównaniu do ogólnej liczby podatników w kraju, liczba ta nie jest więc bardzo wysoka. Rządzący podczas prac nad ustawą podatkową dotyczącą daniny solidarnościowej argumentowali, że kreując ją, opierali się na analogicznych ustawach z innych krajów europejskich.

Daniny solidarnościowe w innych krajach

Podobne daniny rzeczywiście funkcjonują w innych państwach. Przede wszystkim dotyczy to krajów położonych na Starym Kontynencie. W innych krajach europejskich podobne są one do polskiej pod względem grupy, której dotyczy opodatkowanie, czyli najbogatszych. Są one jednak pobierane w innych celach. Wskazanie określonego przeznaczenia podatku, który odnosi się do konkretnej grupy społecznej, to polskie novum w tym zakresie. A jak sytuacja związana z omawianą daniną przedstawia się w innych państwach?

Podatek o podobnym charakterze występuje między innymi w Portugalii. Można wymienić jego dwa rodzaje. Pierwszy wynosi od 2% do 2,5% dochodu. Płacą go osoby, które zarabiają powyżej 80 000 euro rocznie. Drugi opłacany jest przez osoby o średnich dochodach – powyżej 20 000 euro rocznie. Stawki podatku wynoszą od 0,88% do 3,21%. Podatki portugalskie zostały wprowadzone w 2011 roku celem przezwyciężenia ówczesnego kryzysu. Choć kryzys minął, one pozostały z obywatelami.

Podobnie uczyniono w krajach południa Europy, czyli w Grecji i we Włoszech. Z kolei w Niemczech przez lata obowiązywał podatek, który wprowadzono po zjednoczeniu RFN i NRD, aby wyrównać różnice ekonomiczne między regionami.

Podatek Solidarnościowy – podsumowanie

Przedstawione rozwiązanie podatkowe to stosunkowo niedawna inicjatywa przedstawiona przez rządzących. Jej deklarowane cele związane są ściśle z określoną grupą społeczną. Co istotne, jest to podatek, który dotyka jedynie płatników, którzy osiągają wysokie dochody, czyli działa inaczej niż podatek dochodowy, dotyczący wszystkich zarabiających.

Zobacz także:  Podatek akcyzowy – ile wynosi akcyza i co można nią opodatkować? Sprawdź!

Z punktu widzenia typowego obywatela Polski jest to najbardziej istotna informacja. Większości płatników podatek solidarnościowy bowiem nie dotyczy. Jednak dla pozostałych stanowi on istotne obciążenie, mające wydatny wpływ na bilans ich zysków z prowadzonej działalności. 

Nasze propozycje
Podatki

Czynny żal – sposób na uniknięcie problemów z Urzędem Skarbowym

3 minut(y) czytania
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wiąże się z dokumentowaniem działalności w Urzędzie Skarbowym. Czynny żal jest rozwiązaniem, na które warto się zdecydować, gdy zostanie…
Podatki

Podatek od dywidend – sprawdź, kto go płaci i co podlega opodatkowaniu!

7 minut(y) czytania
Czym jest podatek od dywidend? Jak go opłacać i jakie procedury formalne się z nim wiążą? Jak została rozwiązana jego kwestia w…
Podatki

Podatki dla pracujących za granicą – sprawdź, ile zapłacisz i czy przysługuje ci ulga!

6 minut(y) czytania
Praca poza granicami Polski wywołuje pytania o należne opłaty. Jak wyglądają podatki dla pracujących za granicą? W jaki sposób się rozliczać, aby…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *