Czym jest outsourcing? Czy warto w swojej firmie zlecać zadania na zewnątrz?

Outsourcing to pojęcie często spotykane w kontekście szkoleń, logistyki lub kwestii związanych ściśle z daną branżą.