Istnieje wiele zobowiązań względem urzędu skarbowego, jakie spoczywają na podatniku. Wśród nich jest podatek od zasiedzenia. Czym jest ta opłata? Sprawdź!

Podatek od zasiedzenia to opłata, której podlegać będzie każda osoba, która dokonała przejęcia nieruchomości na mocy uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu prawa własności rzeczy lub praw majątkowych związanych z mieszkaniem lub domem. Jakie są podstawy opodatkowania, które określają kwotę, jaką musi uiścić nabywca nieruchomości? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Podatek od zasiedzenia nieruchomości – co to jest?

Dokładne określenie tego, czym jest podatek od zasiedzenia nieruchomości, można znaleźć w dokumencie obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku. Jedna szczegółowe informacje wskazuje już 1 pkt Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Właśnie tam określono, że nabycie prawa własności rzeczy znajdujących się bezpośrednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznacza konieczność podlegania opodatkowaniu. Zasiedzenie to sytuacja, w której podatnik nie ma statusu właściciela nieruchomości, ale jest jej posiadaczem. Nabycie własności w drodze zasiedzenia oznacza, że mieszkaniec ma prawo własności z tytułu jej użytkowania, jeśli spełnione zostały określone warunki.

Zasiedzenie nieruchomości – jak je opisuje Kodeks cywilny?

W przepisach Kodeksu cywilnego możesz znaleźć dwa określenia na to, czym jest zasiedzenie nieruchomości. Posiadanie samoistne wynika z możliwości władania nieruchomością bez posiadania odpowiedniego tytułu prawnego, a zatem bez prawa własności. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której użytkownik korzysta z zajmowanej rzeczy jako właściciel i jednocześnie wypełnia jego obowiązki. Zatem: opłaca czynsz, rachunki za media, a także pobiera pożytki wynikające bezpośrednio z faktu władania nieruchomością. Tu należy jednak podkreślić, że wynajmowanie mieszkania nie otwiera drogi do pojawienia się możliwości przejęcia nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Zasiedzenie nieruchomości – czy należy je rozliczyć w zeznaniu PIT?

Wraz z przejęciem mieszkania lub innej nieruchomości tytułem zasiedzenia pojawia się obowiązek podatkowy, który dotyczy wszelkiego nabycia rzeczy i praw majątkowych na terenie Polski. Zeznanie podatkowe powinno więc uwzględniać 7% podstawy opodatkowania, co pojawia się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego, że doszło do zasiedzenia. Należy się trzymać stosownych terminów, które dotyczą dnia powstania obowiązku podatkowego i zapłaty podatku.

Podatek od zasiedzenia a PIT

W przypadku zasiedzenia nie są stosowane przepisy PIT, ale właściwe w przypadku przychodów uregulowanych w ustawie o podatku od spadku i darowizn. Co istotniejsze, nie ma obowiązku (a nawet jest to zabronione), aby uwzględniać takie zdarzenie w składanej deklaracji PIT. Zamiast tego konieczne jest złożenie formularza SD-3, który dotyczy zeznań podatkowych mówiących o nabyciu zarówno rzeczy, jak i praw majątkowych.

Jak poprawnie wyliczyć podatek od zasiedzenia nieruchomości na podstawie Ustawy o podatku od spadków i darowizn?

W podstawie opodatkowania uwzględnia się wartość nakładów dokonanych przez nabywcę, co pozwala na zmniejszenie opłaty obowiązkowej. Podstawą, od której dokonuje się zmian, jest 7% od tego, jaka jest bazowa wartość nieruchomości. Tu uwzględnia się stan rzeczy właściwy na dzień nabycia, aby całość obejmowała rzeczywistą wartość nieruchomości.

Wysokość podatku od objęcia nieruchomości przez zasiedzenie

Konieczność uiszczenia nabycia rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej jest wynikiem podstaw prawnych obowiązujących w naszym kraju. Zdaniem niektórych wysokość 7% podatku jest zbyt duża, jednakże wcześniejsze posiadanie części nieruchomości i nabycie pozostałej własności nieruchomości skutecznie obniża wysokość opłaty, jaką musimy uiścić. Co więcej, wartość nakładów dokonanych na rzecz działki, domu lub mieszkania, jakie zostały wzniesione przez osobę nabywającą nieruchomość, skutecznie obniżają kwotę podatku, jaką należy wpłacić na rzecz państwa.

Zwolnienie z podatku – czy da się uniknąć obowiązku podatkowego?

Jeśli mowa o obowiązku podatku powstałym po nabyciu w drodze zasiedzenia, wyłącza się z podstawy opodatkowania tego nabywcę, który wcześniej był współwłaścicielem budynku. Taką osobę zwalnia się z konieczności zapłaty za część obowiązkowego podatku, jaka przypada na jego część budynku. Jednocześnie za pozostałe fragmenty musi on zapłacić. Podatku do US nie musi opłacać ten podatnik, który zapłaci ów podatek notariuszowi. Takie rozwiązanie sprawia, że odpowiednią deklarację musi złożyć właśnie ten urzędnik.

Do kiedy zapłacić podatek od zasiedzenia?

Przedstawienie odpowiedniemu urzędowi zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym obowiązek podatkowy powstaje. Dokument musi być wniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że decyzję o tym wydaje sąd, który stwierdza, że doszło do uzyskania prawa do rzeczy przez nabywcę podczas biegu sprawy sądowej. To właśnie w momencie uprawomocnienia się wyroku sądu można mówić, ze do zasiedzenia doszło i obowiązek złożenia deklaracji powstaje z chwilą otrzymania wyroku.

O czym musisz pamiętać, jeśli interesuje cię nabycie własności i musisz zapłacić należny podatek?

Nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terenie Polski, a dokładnie uzyskanie praw majątkowych w drodze zasiedzenia, ma swoje konkretne konsekwencje. Zwolnienia od podatku w pełni praktycznie nie da się uzyskać, ale można mieć prawo do znacznego obniżenia wysokości kwoty, jaka musi być przekazana fiskusowi.

Budynek stanowiący część składową gruntu i wynajem mieszkania a zasiedzenie

Podstawą konieczności uiszczenia podatku jest nabycie własności fizycznie nawet wtedy, gdy miałeś część składową gruntu będącego przedmiotem. Korzystanie z pokoju może zaowocować uzyskaniem udziału w budynku, jeśli opiera się to na wskazaniach prawnych charakterystycznych dla ogólnego zasiedzenia. Jednocześnie jeśli korzystanie z pokoju opierało się o wynajem podpisany prawnie, prawo tego typu nie przysługuje osobie korzystającej z takiego pomieszczenia.

Podatek od zasiedzenia jest obowiązkowy do zapłaty w każdym przypadku. Jeśli zależy ci na przejęciu danej nieruchomości i sąd wyrazi na to zgodę, musisz się liczyć z tym, że podatek od zasiedzenia będzie trzeba uiścić!

Archiwum: marzec 2022
podatek od zasiedzenia