Jeśli chodzi o kurs korony norweskiej, prognozy 2023 mimo wszystko wyglądają optymistycznie. Duże znaczenie dla siły NOK ma sytuacja globalna, a przede wszystkim cena ropy naftowej. Sprawdź, co może się dziać z walutą Norwegii w roku 2023.

Jaki będzie przyszłoroczny kurs korony norweskiej? Prognozy 2023 opierają się na aktualnej sytuacji ekonomicznej Norwegii, a także wydarzeniach globalnych. Nie bez wpływu na to jest trwająca wojna w Ukrainie oraz chęć uniezależnienia Europy od surowców energetycznych z Rosji.

Norwegowie mają w tym zakresie dużo do powiedzenia. Skandynawski kraj wyrósł na głównego dostawcę gazu do Europy. Oprócz tego sprzedaje też energię elektryczną oraz ropę naftową. Czy wpłynie to na umocnienie norweskiej waluty w 2023 roku?

Pozycja korony norweskiej (NOK) na rynkach walutowych

Co jest bazą do rozważań analityków, które dotyczą kwestii kursu korony norweskiej? Prognozy 2023 opierają się w dużej mierze na aktualnej sytuacji w tym kraju. Na wartość waluty w Norwegii duży wpływ ma umacnianie bądź osłabienie dolara. Pod koniec roku 2022 USD ponownie zaczyna się umacniać, co spowodowało osłabienie NOK względem niego.

Wpłynęły na to decyzje, jakie ostatnio podjął FED (Bank Centralny Stanów Zjednoczonych) oraz Norges Bank. Specjaliści mają tu na myśli różnice w wysokości stóp procentowych. W reakcji na umacnianie dolara norweski bank podniósł je zaledwie o 0,25 punktu procentowego. To mniej niż zakładali norwescy ekonomiści. Według nich podniesienie stóp procentowych mogłoby wzmocnić NOK wobec dolara. Czy jednak jest się czym martwić? To powiedzą prognozy na 2023 rok.

Warto również wiedzieć, jak korona zachowuje się wobec złotego. Na początku roku 2o22 (przełom lutego i marca) odnotowano duże wzmocnienie kursu NOK względem PLN. Było to oczywiście spowodowane wybuchem wojny w Ukrainie. Złotówka uległa przez to deprecjacji, natomiast korona – aprecjacji. Wpływ miał na to nagły wzrost cen ropy naftowej.

Później norweska waluta ulegała stopniowemu osłabieniu. W kwietniu kurs NOK/PLN wynosił 0,44. Jednak w drugiej połowie roku kurs korony norweskiej systematycznie się wzmacniał. Bardzo prawdopodobne jest, że taka tendencja jeszcze się utrzyma.

Od czego zależy kurs korony norweskiej

Podobnie jak w przypadku innych walut kurs korony norweskiej jest uzależniony od:

  • aktualnego poziomu inflacji;
  • sytuacji gospodarczej;
  • sytuacji geopolitycznej;
  • wysokości stóp procentowych;
  • ogólnego bilansu handlowego.

Zwłaszcza ostatni punkt nie powinien budzić obaw co do bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Norwegia wyrasta na europejską potęgę w sprzedaży gazu oraz ropy. Stanowi alternatywę dla gospodarek, które chcą uniezależnić się w tym zakresie od Rosji. Oprócz tego znakomicie rozwija się tam handel owocami morza.

Kurs korony norweskiej – prognozy 2023

Jaki będzie kurs korony norweskiej? Prognozy 2023 zależą od wymienionych wyżej czynników. Analitycy biorą pod uwagę zachowanie NOK w ciągu ostatniego roku, a także sytuację międzynarodową. Trudno założyć, by konflikt z Rosją w najbliższych miesiącach uległ wygaszeniu.

Pod koniec bieżącego roku stopa referencyjna w Norwegii może osiągnąć 2,75%. Specjaliści nie wykluczają krótkiej deprecjacji waluty (spadku wartości). W dłuższej perspektywie NOK wobec PLN wyniesie 0,53 – obecnie jest 0,45. Zakładane wzrosty opierają się na analizie obecnej sytuacji gospodarczej w kraju fiordów. Norwegia dużo zyskuje na rosnących cenach surowców energetycznych.

Korona norweska a polski złoty – czego spodziewać się w 2023 roku?

Mimo ostrożnie optymistycznych prognoz rynki walutowe mogą doświadczać skutków inflacji. Konsekwencją tego są podwyżki stóp procentowych, które wprowadzą najważniejsze światowe instytucje finansowe. Zarówno kurs korony norweskiej, jak i polskiego złotego jest uzależniony od wartości dolara oraz euro. Te z kolei mogą zostać zachwiane przez kryzys energetyczny oraz globalnym wzrostem cen.

PLN należy obecnie do słabszych walut, chociaż eksperci wskazują, że w 2023 roku zacznie drożeć. To jednak zależy przede wszystkim od tego, jak Rada Polityki Pieniężnej zareaguje na zmiany, które zachodzą na rynkach światowych.

Prognozy na kolejny rok zależą bowiem od czynników zewnętrznych. Dotyczy to zarówno waluty polskiej, jak i norweskiej. Oba kraje są blisko wydarzeń, które bezpośrednio wpływają na osłabianie, ale także wzmacnianie narodowego pieniądza.

W kwestii kursu korony norweskiej prognozy 2023 najmocniej interesują osoby, które zarabiają w tej walucie, ale także inwestorów. Można spodziewać się jej umocnienia, choć należy zaznaczyć, że zmieniająca się dynamicznie sytuacja, nie daje stuprocentowych gwarancji.

Archiwum: styczeń 2023
Kurs korony norweskiej