Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania swoich dochodów z urzędem skarbowym. Jedną z opcji jest ryczałt ewidencjonowany. Jak rozliczać zryczałtowany podatek dochodowy? Czym on właściwie jest? Sprawdź to w tym artykule!

W zależności od formy twojej działalności i kosztów uzyskania przychodów możesz wybrać jedną z czterech form podatkowych. W przypadku ryczałtu można płacić najniższe stawki podatkowe – nawet zaledwie 2%. Na jakich zasadach płaci się zryczałtowany podatek dochodowy? Kto nie jest uprawniony, by rozliczać się w ten sposób? Odpowiadamy!

Zryczałtowany podatek dochodowy – co to jest?

Normy prawne i stawki dla ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej reguluje ustawa o tym podatku. To jedna z najprostszych form prowadzenia firmy i rozliczania się z urzędem skarbowym. Przedsiębiorca, który płaci zryczałtowany podatek dochodowy, rozlicza się tylko z osiągniętego przychodu. W przeciwieństwie do innych form opodatkowania ryczałt nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu. Jednak podatnik musi prowadzić ewidencję przychodów, więc powinien rejestrować każdą sprzedaż towarów czy świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności.

Ryczałt dla innych osób fizycznych

Zgodnie z art. 2 ustawy o ryczałtowym podatku uproszczona forma płatności przysługuje:

 • niektórym osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osobom osiągającym przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i podobnych umów.

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów

Z tej formy opodatkowania korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora małych firm i mikroprzedsiębiorstw. Twoja działalność nie generuje dużych kosztów? Rozliczanie się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może okazać się najkorzystniejsze. Koszty w tym przypadku nie obniżają stawki podatku (tak jak w podatku liniowym i tym na zasadach ogólnych). Jak mówi ustawa o podatku dochodowym, z ryczałtu skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną albo są właścicielami lub wspólnikami spółki jawnej osób fizycznych;
 • w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli 250000 euro przychodów. Dla spółki cywilnej to kwota dotycząca wszystkich wspólników łącznie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki ryczałtu dla wolnych zawodów i innych

Stawki ryczałtu od przychodów zależą od rodzaju działalności. Zawsze jednak należy opłacać zryczałtowany podatek dochodowy, nie uwzględniając kosztów. Jedynym możliwym odliczeniem są składki ZUS. Składki społeczne obniżają dochód do opodatkowania, a składka zdrowotna zmniejsza podatek. Osoby rozliczające się na ryczałcie nie uwzględniają składek na fundusz pracy. Można płacić ryczałt w wysokości:

 • 17% – wolne zawody;
 • 15% – np. programista lub fotograf;
 • 8,5% – m.in. przy najmie prywatnym do kwoty 100000 zł;
 • 12,5% – stawka opodatkowania najmu, gdy przychód przekroczy 100000 zł;
 • 5,5% – np. roboty budowlane lub przewozy ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;
 • 3% – m.in. usługi w zakresie handlu, usługi gastronomiczne;
 • 2% – przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy;
 • 10% – sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.

Kto nie może wybrać opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Niestety, wiele grup przedsiębiorców nie może korzystać z tej formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego nie rozliczą się m.in.:

 • podatnicy płacący podatek w formie karty podatkowej i zwolnieni okresowo z podatku dochodowego;
 • osoby, które wykonują pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli były lub są zatrudnione na umowę o pracę;
 • podatnicy, którzy wytwarzają wyroby podlegające akcyzie;
 • podatnicy, którzy osiągnęli przychody z tytułu prowadzenia aptek, lombardów lub świadczyli usługi dentystyczne, ochroniarskie, fotograficzne, finansowe;
 • podatnicy, którzy handlują częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Definicja wolnego zawodu

Od 1 stycznia 2022 r. z grona przedstawicieli wolnych zawodów zostali wykluczeni:

 • lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci;
 • architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani;
 • rzecznicy patentowi, nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny (korepetytorzy).

Oznacza to, że w tym roku przedstawicielami wolnych zawodów są osoby osobiście wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą w charakterze: 

 • tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych;
 • biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych itp.

Jak obliczyć podatek od przychodów ze świadczenia usług za 2021 r?

Teraz pokażemy krok po kroku, jak obliczysz zryczałtowany podatek dochodowy.

 1. Na początku przychody z poszczególnych stawek ryczałtowych musisz podzielić przez łączny miesięczny zarobek.
 2. Otrzymasz wtedy proporcję sprzedaży danej stawki do całości.
 3. Następnie oblicz składkę społeczną do odliczenia, czyli sumę składek społecznych zapłaconych w danym miesiącu oraz niewykorzystanych składek z poprzednich okresów rozliczeniowych.
 4. Później od kwoty przychodu musisz odjąć wartość składki społecznej do odliczenia.
 5. Po zaokrągleniu wyniku otrzymasz podstawę opodatkowania dla danej stawki.
 6. Aby uzyskać wartość podatku, podstawę opodatkowania musisz pomnożyć przez odpowiednią stawkę ryczałtu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – jaką formę opodatkowania wybrać?

W zależności od twoich preferencji i typu działalności gospodarczej możesz wybrać jedną z czterech form podatku.

 1. Jeśli nie masz kosztów w działalności, powinieneś zdecydować się opodatkowanie w formie ryczałtu. Musisz jednak sprawdzić, czy twoje produkty lub usługi pozwalają ci opłacać ryczałt. W tym przypadku możesz płacić od 2% do 17% od przychodów.
 2. Jeśli chcesz obniżyć należność fiskusowi o koszty uzyskania przychodów, powinieneś wybrać podatek liniowy lub zasady ogólne. Podatek liniowy oznacza daninę w wysokości 19% dochodów.
 3. Wartość podatku dochodowego na ogólnych zasadach wynosi 17% do 120000 złotych dochodu rocznie.
 4. Jeśli masz roczny dochód powyżej 120000, stawka podatku liniowego wzrasta do 32%.

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego może okazać się najlepszą opcją, jeśli twoja działalność nie generuje wysokich kosztów. W innym przypadku lepsze może okazać się rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub według skali liniowej.

Archiwum: luty 2022
zryczałtowany podatek dochodowy