Cena brutto i cena netto – czym się różnią? Brutto i netto w świetle podatku VAT

Cena brutto to określenie, z którym możesz zetknąć się, nawet jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i jesteś zwykłym konsumentem.