W przypadku wskaźnika WIBOR prognozy 2023 powiązane są ze wzrostowym trendem inflacji. Według ekspertów rok 2023 to nie czas na obniżki stóp procentowych. Sprawdź, z czym muszą liczyć się kredytobiorcy.

Związane z WIBOR prognozy 2023 nie napawają optymizmem. Zapowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego to pierwsze cięcia oprocentowania już pod koniec 2023 r., jednak według ekonomistów w przyszłym roku wciąż nie będzie warunków do obniżenia stóp procentowych. A jeśli faktycznie spadną, nie będzie to poziom sprzed roku. Przewiduje się ok. 4 proc. z założeniem, że powrót do równowagi kredytowej może zająć nawet 3 lata.

Pandemia i inflacja w Polsce w latach 2022 i 2023 – sektor bankowy

Zmiany na światowych rynkach finansowych doprowadziły do podnoszenia oprocentowania kredytów zgodnie ze wzrostem wskaźnika referencyjnego oraz stóp procentowych. Niestety prognozy na 2023 rok nie do końca pozwalają odetchnąć z ulgą.

Narodowy Bank Polski wskazuje na możliwość obniżek, jednak będzie to powolny proces. Analitycy twierdzą, że naturalny poziom WIBOR-u lub nowego wskaźnika (WIRON) ukształtuje się na 4-5 proc., ale docelowa wartość zostanie osiągnięta dopiero w 2025 r.

WIBOR a stopy procentowe i wakacje kredytowe w 2022 i 2023

WIBOR to wysokość oprocentowania obowiązująca na rynku międzybankowym, która od jakiegoś czasu budzi spore emocje również wśród kredytobiorców. Stawka WIBOR 3M, 1M i 6M oddziałuje na cały rynek finansowy. Wzrost WIBOR i stóp procentowych NBP oznacza, że stopy procentowe zaczną również wzrastać.

Co ważne, dotyczące WIBOR, tak jak odnoszące się do ethereum prognozy 2023, uwzględniają podatność na aktualne trendy finansowe. To dlatego wzrost kosztów udzielania kredytu mieszkaniowego oznacza wzrost stopy referencyjnej, a tym samym podwyżki dla kredytobiorców.

Nagły wzrost stóp procentowych w 2022 r. spowodował problemy w obsłudze zobowiązań kredytowych. Osoby, które nie były w stanie płacić wysokich rat, mogły skorzystać ze wsparcia kredytobiorców: czasowego zawieszenia spłaty. Wakacje kredytowe dla kredytów w polskich złotówkach to 4 miesiące w bieżącym roku i 4 miesiące w roku 2023. Według szacunków NBP ich koszt dla banków (w 2022 roku) to ok. 13 mld złotych.

Co decyzja RPP (Rady Polityki Pieniężnej) oznacza dla kredytobiorców?

Co jeszcze warto wiedzieć o dotyczących WIBOR prognozach 2023? Rada Polityki Pieniężnej planuje pierwsze obniżki stóp procentowych na przełom 2023 i 2024 roku. Kolejnym posiedzeniem RPP interesują się również ekonomiści. Sceptyczni wobec założeń RPP analitycy wskazują na brak warunków do spadku wysokości rat przez kolejne lata. Niewiadomą dla wielu osób jest inflacja 2023 (prognozy warto sprawdzić u nas).

Warto też pamiętać, że na początku 2023 r., wskaźnik WIBOR miał zostać zastąpiony przez indeks WIRON. Plany te nieco zmodyfikowano – aktualnie wiadomo, że w nowym roku banki będą mogły wprowadzić do oferty WIRON równolegle z WIBOR-em.

Powszechne stosowanie mniej podatnego na zmienne trendy finansowe WIRON-u ma nastąpić dopiero w 2025 roku. Poprzednie informacje mówiły o innych wskaźnikach (Wskaźnik WIRD zamiast WIBOR® – decyzja Komitetu NGR), jednak decyzje uległy zmianie.

WIBOR prognozy 2023, czyli ile wyniosą w bankach raty kredytu hipotecznego?

Prognozy na 2023 rok przewidują, że zarówno wskaźnik referencyjny WIBOR, jak i stopy procentowe zaliczą ewentualny spadek dopiero pod koniec roku. Kredytobiorcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami rat kredytowych. W 2023 r. wciąż będą jednak mogli wykorzystać wakacje kredytowe (4 miesiące).

Trzeba przy tym pamiętać, że stabilizacja poziomu stóp procentowych oznacza poziom 2,5-3,5 proc., przy czym rynek kredytów hipotecznych może liczyć na większy ruch dopiero z końcem 2025 roku. Wtedy odżyje gospodarka i wzrosną potrzeby inwestycyjne, a WIBOR zastąpiony będzie przez stabilniejszy WIRON.

Archiwum: styczeń 2023
wibor prognozy 2023