Formy zatrudnienia pracownika w Polsce – nie tylko umowa o pracę. Poznaj rodzaje zatrudnienia

Formy zatrudnienia mogą mieć różny charakter.