Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika.