Zmiany 2022

Najniższa krajowa 2022. Jakie jest minimalne wynagrodzenie netto i brutto? Ile wynosi płaca minimalna?

6 minut(y) czytania
4.5/5 - (13 głosów)

Pensja minimalna od lat jest przedmiotem społecznego zainteresowania. Ile wynosi najniższa krajowa? 2022 rok przyniósł zmiany. Jakie? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, przeczytaj

Według różnych szacunków płace na poziomie minimalnej krajowej otrzymuje obecnie nawet kilkadziesiąt procent spośród wszystkich pracujących.

W takiej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że jej wysokość oraz plany rządu na najbliższe lata to kwestie, którymi interesuje się znaczny odsetek społeczeństwa. Jak wygląda obecnie najniższa krajowa? 2022 to rok, w którym wzrosła i wynosi 3010 zł brutto. Jak przekłada się to na kwotę netto i na umowy inne niż stosunek pracy? Sprawdź!

Czym jest płaca minimalna (wynagrodzenie minimalne)?

Płaca minimalna to prawnie ustalona najniższa wartość wynagrodzenia za pracę. Takie rozwiązanie jest wyrazem polityki interwencjonistycznej państwa. Ma ono na celu zapewnić ochronę pracowników, w szczególności tych osób, które:

 • stawiają pierwsze kroki na rynku pracy – zanim młodzi pracownicy nabiorą doświadczenia zawodowego, mają dość słabą pozycję na rynku pracy;
 • wykonują prace niewymagające szczególnych kwalifikacji – płaca minimalna to rozwiązanie, która chroni przedstawicieli takich zawodów jak na przykład kasjer, sprzątacz czy pomocnik magazyniera.

Najniższa krajowa 2022 na umowę o pracę – wysokość netto i brutto

Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku, ustawowe wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę wynosi 3010 złotych brutto.

Kwota ta uwzględnia obciążenia podatkowe (PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz składkowe (składka zdrowotna i świadczenia społeczne ZUS). Dopiero po odjęciu tych składników wynagrodzenia można mówić o minimalnej kwocie, jaką otrzymuje pracownik „na rękę”.

Ile wynosi najniższa krajowa „na rękę” 2022?

Zastanawiasz się, ile „na rękę” od 1 lipca 2022 roku otrzymają pracownicy etatowi? W 2022 roku najniższa pensja netto dla osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy (w pełnym wymiarze) wynosi ok. 2363 zł miesięcznie.

Najniższa krajowa 2022 a kwoty netto w poprzednich latach

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób zatrudnionych na część etatu jest ustalana w sposób proporcjonalny. Taki stan rzeczy oznacza, że pracodawca powinien zapewnić osobom zatrudnionym na przykład na:

 • pół etatu wynagrodzenie w wysokości 1505 zł brutto (liczone jako 3010 zł x 0,50),
 • trzy czwarte etatu płacę na poziomie 2257,5 zł brutto (liczone jako 3010 zł x 0,75).

Dla porównania, w 2021 roku przysługiwało wynagrodzenie minimalne na poziomie 2800 zł brutto, co w przeliczeniu na netto oznaczało ok. 2061 zł.

W 2020 roku płaca minimalna brutto i netto wynosiła odpowiednio: 2600 zł oraz ok. 1920 zł.

Taka kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku obowiązuje w przypadku większości branż. Wyjątkiem są tu niektóre zawody w administracji publicznej, w tym na przykład pensje lekarzy rezydentów czy nauczycieli dyplomowanych, gdzie najniższa płaca jest ustalona na wyższym poziomie.

Najniższa krajowa w 2022 roku – podstawa prawna

Co jeszcze warto wiedzieć w kwestii najniższej krajowej? 2022 rok przyniósł pewne nowości legislacyjne. Jeśli chodzi o podstawę prawną dotyczącą tzw. najniższej krajowej, to odpowiednimi aktami prawnymi w tym zakresie są:

 • ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Do czego wykorzystuje się wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika na etacie?

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest ważna nie tylko z punktu widzenia interesów pracowników.

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to w rzeczywistości najniższa krajowa w 2022 r. wpływa także na szereg różnych limitów ustawowych. Do takich należy między innymi próg dla tzw. działalności nierejestrowanej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zakładanie działalności gospodarczej nie jest obligatoryjne, jeśli miesięczne przychody z tytułu tego rodzaju aktywności nie przekraczają równowartości połowy ustawowej płacy minimalnej w danym roku. Najniższa krajowa (2022) w Polsce wynosi 3010 zł brutto, limit przychodów dla działalności nierejestrowanej to 3010 zł x 50%, czyli 1505 zł brutto.

Minimalna krajowa w Polsce. Ile od stycznia 2023 najniższa krajowa?

W ostatnich latach Polska, tak jak wiele innych krajów europejskich, mierzy się z wysoką inflacją. Taki stan rzeczy sprawia, że rząd stara się podejmować działania, które poprawią sytuację ekonomiczną obywateli. Plany rządzących zakładają, że minimalna pensja zostanie podniesiona dwukrotnie w ciągu 2023 roku. Nowa płaca ma wynieść:

 • 3350 zł brutto od stycznia 2023 r.;
 • 3500 zł brutto od lipca 2023 r.

Minimalna krajowa dla pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie i o dzieło)

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Jest to istotne, ponieważ umowy te nie są regulowane przez wspomniany już Kodeks pracy. Dla takich porozumień stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Trzeba tu pamiętać o dwóch zasadach – inaczej przedstawia się kwestia płacy minimalnej w przypadku umów zleceń oraz umów o dzieło. Informacje na temat tego, jak wygląda najniższa krajowa w 2022 r., przedstawiono poniżej.

Najniższa krajowa 2022 na umowę zlecenie

Minimalna stawka godzinowa została wskazana w przytoczonym wyżej rozporządzeniu RM z dn. 14.09.2021 r. Zgodnie ze znajdującymi się tam zapisami stawka w 2022 r. wynosi 19,70 zł brutto na przewidzianą godzinę pracy. W przeliczeniu na netto oznacza kwotę 13,91 zł za każdą przepracowaną roboczogodzinę. Organy kontrolne mogą sprawdzić, czy w danej firmie przestrzega się zasad dotyczących wysokości tego wynagrodzenia. Dlatego też w przypadku umowy zlecenia należy prowadzić ewidencję przepracowanego czasu pracy w danym miesiącu.

Ile wynosi najniższa krajowa 2022 umowa o dzieło?

Umowa o dzieło

Jak wygląda kwestia najniższej krajowej (2022) przy umowie o dzieło? Niestety, znacznie mniej korzystnie. Z takiego rozwiązania korzystają przede wszystkim osoby wykonujące wolne zawody. Są to między innymi przedstawiciele takich zawodów jak:

 • copywriter;
 • redaktor;
 • artysta;
 • tłumacz;
 • informatyk.

W umowach o dzieło nie obowiązuje coś takiego jak minimalna płaca. Taki stan rzeczy wynika po części ze specyfiki umowy, czyli porozumienia, którego przedmiotem jest wykonanie indywidualnego, niepowtarzalnego wytworu (w tym np. tekstu, programu komputerowego itp.). Jednak umowa o dzieło to rozwiązanie, z którego w coraz większym stopniu korzystają wysokiej klasy profesjonaliści. W ich przypadku trudno mówić o niskiej stawce godzinowej. Bardzo często okazuje się, że – w przeliczeniu na pojedyncze godziny – stawka jest nawet kilkukrotnie wyższa, niż ma to miejsce w przypadku minimalnej krajowej.

Początkujący i mało wykwalifikowani pracownicy mają słabą pozycję na rynku pracy. Oznacza to ich pozycję przetargową i małe możliwości negocjacji warunków zatrudnienia. W większości przypadków zmienia się to dopiero, gdy pracownicy ci zdobywają odpowiedni staż pracy oraz kwalifikacje. Dzięki płacy minimalnej mają oni już na początku kariery zapewnione takie wynagrodzenie, które pozwoli im na opłacenie podstawowych wydatków. Wraz z podniesieniem najniższej krajowej 2022 przyniósł jednak wysoką inflację, więc w praktyce taka zmiana nie będzie aż tak odczuwalna.

Najczęściej zadawane pytania o najniższą krajową 2022

Zastanawiasz się, czy w 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany związane z wysokością minimalnego wynagrodzenia? Czy najniższa krajowa zostanie podwyższona? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej.

Ile wynosi najniższa krajowa netto 2022?

Najniższa krajowa netto w 2022 roku wynosi 2363,56 złotych na miesiąc. Jest to 3010 złotych brutto. W przypadku stawki godzinowej jest to 13,91 zł netto, czyli 19, 70 brutto.

Ile ma wynosić najniższa krajowa netto 2023?

Od 1 stycznia 2023 roku najniższa krajowa netto ma wynosić 2627,46 zł miesięcznie. Od 1 lipca ma powtórnie wzrosnąć i wynosić 2670,07 złotych netto.

Czy najniższa krajowa wzrośnie?

Najniższa krajowa ma wzrosnąć dwukrotnie w 2023 roku – w styczniu i w lipcu. W sumie będzie to podwyżka wysokości 490 złotych brutto.

Czy w 2022 będzie podwyżka płacy minimalnej?

W 2022 roku nie doczekamy się jeszcze podwyżki płacy minimalnej. Za to w przyszłym roku możemy spodziewać się dwóch – w styczniu i w lipcu.

Najniższa krajowa 2022 od lipca

W lipcu 2022 roku najniższa krajowa wciąż będzie wynosić 3010 złotych brutto, czyli 2363 złotych netto. Najbliższej podwyżki możemy się spodziewać w styczniu przyszłego roku.

Kiedy będzie podniesiona najniższa krajowa?

Najniższa krajowa ma zostać podniesiona dwukrotnie w 2023 roku: 1 stycznia i 1 lipca.

Czy komornik może zająć pieniądze z najniższej krajowej?

Komornik nie może zabrać pieniędzy z najniższej krajowej, chyba że długi wynikają z niepłacenia alimentów.

Najniższa krajowa a podatek 2022

Od minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku nie jest pobierany podatek dochodowy, o ile pracownik złożył u pracodawcy druk PIT-2.

Ile wynosi najniższa krajowa za granicą?

Wśród innych krajów Unii Europejskiej, Polska znajduje się na 13. miejscu jeśli chodzi o wysokość płacy minimalnej. Nasze 3010 złotych brutto to w przeliczeniu 655 Euro, w porównaniu najwyższej płacy minimalnej w Europie – 2225 Euro (Luksemburg), czy najniższej 365 Euro (Bułgaria).


Zobacz też:
Avatar photo
415 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zmiany 2022

Niedziele handlowe wrzesień 2022 – czy 25 września sklepy będą otwarte?

Zmiany 2022

W co inwestować w 2022 roku? Jak pomnażać swoje aktywa?

Zmiany 2022

Wskaźnik WIRD zamiast WIBOR® – decyzja Komitetu NGR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.