Kadry

Praktyki zawodowe – co możesz dzięki nim zyskać i jak się do nich przygotować? Zobacz wzór umowy

Praktyki zawodowe to prosty i skuteczny sposób pozwalający płynnie wkroczyć na rynek pracy. Bardzo często jest to pierwszy krok wykonywany przez młodych ludzi poszukujących swojej ścieżki kariery. Jeśli jesteś właśnie taką osobą, nasz artykuł jest dla ciebie! Zapoznaj się ze wzorem umowy o praktyki, pobierając go bezpłatnie z naszej strony.

Jak skonstruowana jest umowa o praktyki zawodowe? Czym jest dziennik praktyk? Czy z tego doświadczenia rzeczywiście może wypływać praktyczna nauka zawodu? Czy praktyki zawodowe dają realne korzyści przy późniejszym poszukiwaniu pracy? Nasz tekst odpowie na te najważniejsze pytania. Zapoznaj się z wszystkimi kluczowymi kwestiami przed podjęciem pracy w tej formie. Dowiedz się więcej o praktykach!

Praktyki zawodowe – czym właściwie są?

Postawione wyżej pytanie może wydawać się banalne, ale warto na nie odpowiedzieć. Praktyki zawodowe to praca, którą podejmuje początkujący adept danej profesji. Z zasady wykonuje się ją pod okiem doświadczonych fachowców. Powinni oni wprowadzać praktykanta w meandry zawodu. Praktyki zawodowe realizują uczniowie techników, szkół zawodowych, a także studenci uczelni wyższych.

Jaki cel mają praktyki zawodowe?

Praktyki tego rodzaju mają stanowić dla praktykanta pouczające doświadczenie. Powinny być wyzwaniem, dzięki któremu zyska podstawowe kompetencje. Ich rolą jest także pomoc w ewentualnym rozeznaniu sensowności danej ścieżki kariery. W toku praktyk może się bowiem okazać, że potencjalny pracownik wcale nie wykazuje predyspozycji lub motywacji do określonego fachu.

Gdzie odbywają się praktyki zawodowe?

Jak stwierdziliśmy, organizatorem praktyk jest szkoła lub uczelnia, w której praktykant pobiera naukę. Zależnie od profilu pracy i modelu edukacji, praktyki zawodowe mogą być realizowane w samej szkole. Mogą też zostać przeprowadzone w miejscu, które zorganizuje szkoła lub uczelnia. Najczęściej jednak realizuje się je na zewnątrz – w firmach, zakładach, gospodarstwach rolnych. Tym samym praktyczna nauka zawodu jest realizowana w naturalnym środowisku zbliżonym do realnych warunków pracy.

Praktyki zawodowe – zasady

Realizacji praktyk towarzyszy kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać. Po pierwsze, choć najczęściej praktyki zawodowe są organizowane przez instytucje edukacyjne, nie jest to wymóg konieczny. Dana osoba może realizować praktyki samodzielnie bez wsparcia takich jednostek. Można po prostu złożyć podanie o praktyki w danej firmie. Praktyki nie muszą być płatne. Ponownie nie oznacza to jednak, że jest to nienaruszalna reguła. Praktykant może otrzymywać wynagrodzenie, jeśli zostanie ono ustalone w ramach współpracy.

Umowa o praktyki zawodowe i jej formy

Wynagrodzenie to może być przyznawane w kilku formach:

 • poprzez umowę o praktyki zawodowe;
 • poprzez umowę cywilnoprawną;
 • poprzez umowę o praktyki wakacyjne.

Jak widzisz, praktyki stanowią wstęp do życia zawodowego, ale jednocześnie są też realną pracą. Trzeba przy tym pamiętać o ważnej rzeczy. Jeżeli to twoja szkoła organizuje kurs praktycznej nauki zawodu, wówczas umowa o praktyki zawodowe powinna zostać podpisana przez reprezentanta tej instytucji oraz firmę, w której będzie się odbywać przyuczanie. Już teraz pobierz gotowy wzór umowy i zobacz, jak powinna być skonstruowana.

Umowa o praktyki a wiek praktykanta

Aby odbywać praktyki zawodowe, nie trzeba być pełnoletnim. Mogą w nich uczestniczyć także osoby młodsze, w przedziale wiekowym 16-18 lat. Z prawnego punktu widzenia nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby praktyki odbywały się w roku szkolnym podczas pobierania nauki. Oczywiście, kwestia ta musi zostać uzgodniona przez szkołę, ucznia i firmę, w której uczy się zawodu.

Umowa o praktyki zawodowe – kształt

Umowa ta formalnie określana jest mianem „umowy o praktyczną naukę zawodu”. Dokument powinien zawierać kilka elementów, w tym:

 • określenie typu profesji, w ramach której będą realizowane praktyki zawodowe;
 • zakres praktyk;
 • wymiar czasowy praktyk, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • dane instytucji (firmy, zakładu), w której praktyki będą realizowane;
 • dane szkoły organizującej praktyki;
 • dane uczestnika praktyk;
 • wszelkie dane dotyczące kosztów (w tym też wynagrodzenia, jeśli jest przewidziane).

Umowa o praktyki zawodowe powinna zawierać wszelkie niezbędne dane, a także określać istotne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Dzięki temu praktyczna nauka zawodu będzie mogła być realizowana płynnie i bez niejasności.

Dzienniczek praktyki zawodowej

Elementem często wpisanym w wykonywanie praktyk jest stosowny dziennik. Co się w nim znajduje? Wykonywane zadania, a czasem także osiągnięcia i uwagi. Takie sprawozdanie z praktyk zawodowych ma opisać zaangażowanie pracownika i pokazać, jakie kompetencje udało mu się zdobyć.

Dzienniczek praktyk zawodowych ma zwykle klarowny układ. Zawiera on:

 • nazwisko i imię praktykanta;
 • nazwę szkoły;
 • nazwę zakładu pracy i jego adres;
 • czas trwania praktyk;
 • dane kierownika szkolenia;
 • tygodniowe karty praktyk zawierające godziny pracy, wyszczególnione zadania oraz uwagi zakładu pracy;
 • kartę zaliczenia praktyk, w której powinna się znaleźć końcowa opinia opiekuna praktyk wraz z uzasadnieniem.

Dziennik praktyk to podstawa do ich zaliczenia przez instytucje edukacyjne, które organizują nauczanie zawodu w tej formie. Realizacja pracy w wyznaczonym zakresie czasowym oraz opinia o praktykancie mają tu kluczowe znaczenie.

Praktyki zawodowe i ich korzyści – dla pracownika i pracodawcy

Praktyki zawodowe z założenia powinny przynosić korzyści zarówno ludziom przyuczającym się do zawodu, jak i firmom, w których pracują. Powinna to być tym samym sytuacja typu win-win. Korzyści dla pracownika to:

 • nabycie kompetencji i doświadczenia;
 • potencjalna możliwość zarobku;
 • wpis do CV, często pierwszy w karierze.

Z kolei firmy przeprowadzające praktyki mogą skorzystać z pomocy pracowników, którzy nie generują wysokich kosztów. Jest to też szansa na znalezienie utalentowanych osób, które mogą wspomóc daną firmę w przyszłości.

Obecnie praktyki zawodowe mogą być drogą do znajdowania nowych fachowców w niektórych profesjach. Tych bowiem ciągle brakuje na rynku pracy. Dlatego też nie tylko szkołom zależy na realizowaniu praktyk. Starają się o to także same firmy, które poszukują pracowników na przyszłość.

Umowa o praktyki zawodowe – wzór

Jeśli przygotowujesz się do załatwienia kwestii formalnych związanych z praktykami, ważną kwestią, którą musisz wziąć pod uwagę, jest podpisanie umowy o praktyki zawodowe. Możesz zobaczyć, jak wygląda taki dokument – pobierz gotowy wzór z naszej strony. Do wyboru masz pliki w formatach PDF i docx.

Praktyki zawodowe – podsumowanie

Nauczanie zawodu realizowane w takiej formie może przynieść ci wiele korzyści. Praktyki zawodowe, gdy są przeprowadzane profesjonalnie, stanowią ważny krok w zawodowej drodze. Zdobycie doświadczenia i kontakt z profesjonalistami to istotna wartość na rynku pracy.

Strona formalna związana z praktykami nie jest skomplikowana. Sprawozdanie z praktyk zawodowych i dziennik praktyk to również szkoła dyscypliny i organizacji. Warto przykładać się do wszystkich najmniejszych elementów pracy w tej formie. Dzięki temu praktyczna nauka zawodu może okazać się jeszcze bardziej efektywna.

Jeżeli uznałeś ten artykuł za pomocny, zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi tekstami. Wyjaśniamy w nich rozmaite aspekty związane z rynkiem pracy, w tym kwestiami organizacyjnymi i prawnymi.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: