Umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023 – czy to możliwe? Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, zaś umowa o pracę podlega już natomiast pod Kodeks pracy. Czy można to połączyć? Czytaj dalej!

Umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy (2023) to temat budzący wiele wątpliwości. Galopująca inflacja sprawia, że naprawdę duża część społeczeństwa szuka dodatkowego źródła dochodu. Wiele osób decyduje się na podjęcie dwóch niezależnych od siebie zajęć jednocześnie. W konsekwencji zmuszeni są na podpisanie dwóch lub nawet więcej umów.

Pytanie jednak brzmi, czy będąc zatrudnionym na umowę o pracę, można jednocześnie pracować na umowę zlecenie? Jak ta kwestia wygląda obecnie, czyli w 2023 r. Dowiesz się tego z dalszej części artykułu.

Umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023

Umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy (2023) to coraz częstsza sytuacja. Zacznijmy od dokładnego wskazania różnic pomiędzy tymi formami. Najistotniejszą różnicą pomiędzy nimi jest to, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Jest ona regulowana przez Kodeks cywilny. Umowa o pracę jest regulowana natomiast przez Kodeks pracy.

Oznacza to, że są to porozumienia, które podlegają pod zupełnie inne prawa. W związku z tym całkowicie zmienia się sytuacja pracownika. Będzie on miał inne prawa oraz inne obowiązki. Bycie na dwóch umowach jednocześnie jest jednak możliwe.

Obecna sytuacja na rynku (Polski Ład) – zlecenie 2023

Dlaczego występuje obecnie sytuacja, że jedna osoba, ma umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023 r.? Wynika to z wielu powodów. Średnie wynagrodzenie przeciętnego Polaka cały czas wzrasta. Niestety wraz z tym wzrastają również koszty życia. Sprawę pogarsza również niepewna sytuacja geopolityczna. W związku z tym osoby, które mają taką możliwość, starają się zwiększyć swój przychód. Pozwala im to nie tyle zwiększyć komfort życia, ile utrzymać obecny, a to wydaje się być bardzo istotne.

Umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2023 – kwestia oskładkowania oraz zbieżności ubezpieczeń

Zgodnie z obowiązującym prawem osoba, która podejmuje się legalnego zatrudnienia, musi zostać ubezpieczona. Za wykonaną pracę otrzymuje się wynagrodzenie, z którego następnie pokrywa się składki społeczne oraz zdrowotne. Niektóre z nich są obowiązkowe, a inne dobrowolne.

Przykładem dobrowolnych świadczeń jest ubezpieczenie chorobowe w przypadku umowy zlecenie. Pracownik sam może podjąć decyzję o tym, czy chce on zostać objęty świadczeniem i odprowadzać składki. Mając dwie umowy, oczywistą sprawą jest to, że pojawia się zbieżność tytułów ubezpieczenia. Czy pracując na dwóch umowach, płaci się podwójne składki na poczet ubezpieczenia?

Które ubezpieczenie ma pierwszeństwo? Umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz umowa o pracę

Jak wygląda umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy (2023)? W takiej sytuacji logiczne wydaje się to, że pracownik nie powinien dwa razy opłacać jednej składki. Jednak jak ma się sytuacja w rzeczywistości? Pierwszeństwo ma umowa, która została podpisana jako pierwsza, jednak dotyczy to sytuacji, gdy podpisuje się dwie równorzędne umowy.

To właśnie przy jej okazji odprowadza się składki. Trzeba pamiętać jednak o tym, że w umowie zlecenie nie ma obowiązku odprowadzania wszystkich składek. Dlatego jeżeli jedna osoba podpisała umowę zlecenie i o pracę, to odprowadza składki z tytułu umowy o pracę.

Obowiązkowe składki ZUS – zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Osoba, która została zatrudniona w ramach umowy, o pracę jest zobowiązana do obowiązkowego opłacania pełnych, obowiązujących składek ZUS. W sytuacji, gdy jeden pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i umowę zlecenie u innego pracodawcy (2023), to należy zastanowić się nad tym, które składki są obowiązkowe, a które dobrowolne.

Charakterystyka umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest zawierana zawsze na czas określony. Dotyczy ona realizacji przez zleceniobiorcę konkretnej czynności. Umowa ta musi być zgodna z art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za efekt końcowy całego procesu. Co ciekawe, umowa zlecenie może być realizowana nieodpłatnie.

W jej przypadku istnieje możliwość wykonania określonej w umowie czynności przez osoby trzecie. Dodatkowo umowa może zostać natychmiastowo wypowiedziana przez każdą ze stron. Powinna być zawierana w formie pisemnej.

Charakterystyka umowy o pracę

Umowa o pracę może być zawarta na czas:

  • określony;
  • nieokreślony;
  • okres próbny.

Podlega ona pod Kodeks pracy oraz jest zawierana w sytuacji, gdy występuje stosunek pracy. Oznacza to, że czynność jest wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu oraz czasie, a sam pracownik podlega pod pracodawcę.

W związku z tym pracodawca niejako otacza opieką pracownika. Jest zobligowany do zapewnienia mu odpowiednich warunków do pracy. Pracodawca zobowiązany jest również do wypłacenia swojemu pracownikowi wynagrodzenia. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy opisanej w umowie.

Umowa zlecenie w roku 2023 – umowy cywilnoprawne

Prawo ma to do siebie, że jego niektóre przepisy mogą się zmienić. Umowa zlecenie w obecnej formie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania czynności, która jest przedmiotem umowy. Nie ma jednak żadnego obowiązku, który nakazywałby prowadzenie pracy do konkretnego rezultatu.

Tego rodzaju umowa w teorii może być wykonywana w dowolnym miejscu oraz czasie. Nie oznacza to jednak, że w praktyce również to tak wygląda. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie bardzo często traktowane są dokładnie tak samo, jak te zatrudnione na umowę o pracę. Mają jednak zupełnie inne prawa.

Co może zleceniodawca?

Umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy (2023) często są łączone. W przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca ma dużą swobodę. Zleceniodawca może udzielić mu wskazówek oraz sugestii co do organizacji pracy, nie może jednak ich całkowicie narzucić.

Wszystkie sugestie, które pracodawca wygłasza, powinny w teorii pomóc zrealizować powierzone zadanie. Osoba, która została zatrudniona na zlecenie, posiada takie prawa, jakie zostały uwzględnione w spisanej umowie. Z uwagi na fakt, że ta umowa nie podlega pod Kodeks pracy, zleceniodawca może narzucić w pewnych kwestiach swoje decyzje.

Jak wygląda praktyka? Wynagrodzenie z tytułu umowy u dwóch różnych pracodawców

Łączenie umowy o pracę oraz umowy o zlecenie jest możliwe. W praktyce może wyglądać jednak to tak, jakby pracownik posiadał dwie niezależne umowy o pracę. Wynika to z tego, że pracodawcy, którzy oferują umowę zlecenie, często zobowiązani są do pracy w stałych godzinach oraz określonym miejscu. Tego rodzaju wytyczne są charakterystyczne dla umowy o pracę.

Jeżeli pracodawca celowo stosuje umowę zlecenie zamiast umowy o pracę popełnia wykroczenie. Chce w ten sposób uzyskać dla siebie bardziej atrakcyjne warunki współpracy. Tego rodzaju działania można zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ile zarabia się na dwóch umowach? Wynagrodzenie pracownika

Wysokość zarobków wynika z tego, jakie zadanie wykonuje pracownik oraz jego doświadczenia i kwalifikacji. Ilość umów, które obowiązują w tym samym czasie, w żaden sposób nie wpływają na wynagrodzenie. Oznacza to, że ostateczne zarobki pracownika zależą wyłącznie od tego, na jakich warunkach zgodził się pracować.

Niestety bardzo często na taki krok decydują się osoby, które wykonują proste prace fizyczne. W takich wypadkach często zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenie zarabiają wyłącznie minimalną krajową.

Jeżeli chcesz, możesz podjąć się kilku prac zarobkowych jednocześnie. Będziesz mógł podpisać różne umowy z pracodawcami. Warto pamiętać jednak o tym, że umowa o pracę i umowa zlecenie znacznie się od siebie różnią. Pracodawcy nie powinni wymagać od pracowników na umowie zlecenie tego, aby postępowali w taki sposób, jak w przypadku umowy o pracę.

Archiwum: styczeń 2023
umowa o pracę i umowa zlecenie u innego pracodawcy 2022