Wypadek w pracy z winy pracownika – odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek w pracy z winy pracownika – dowiedz się, jakie są konsekwencje wypadku przy pracy spowodowanego przez pracownika i jakie świadczenia mu przysługują. Zrozum, jakie działania należy podjąć po takim zdarzeniu i jakie są szanse na odszkodowanie.