Umowa o pracę na okres próbny powinna być podobna do tej, która jest zawierana na dłuższy okres. Sprawdzenie nowego pracownika wiąże się właśnie z taką formą porozumienia. Co dokładnie powinna zawierać umowa na okres próbny? Wzór i artykuł da ci odpowiedź! 

Wielu pracodawców często chce sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście pasuje na dane stanowisko. Służy temu, rzecz jasna, okres próbny. Czas ten nie powinien być polem do nadużyć, testowania granic ani jakichkolwiek uchybień praw pracowniczych. Ma on służyć jedynie nawiązaniu wstępnej relacji między pracownikiem a przedsiębiorstwem i wszystkimi innymi zatrudnionymi w nim osobami. Przydaje się także samej osobie zatrudnionej, ponieważ może z bliska przyjrzeć się swoim obowiązkom oraz temu, czy na pewno jej one odpowiadają. Jaki dokument reguluje okres próbny? Umowa o pracę, co jasne. Jakie są jej zapisy? To wszystko sprawdzisz w naszym tekście, gdzie udostępniamy gotowy wzór takiego dokumentu do pobrania!

Umowa na okres próbny – wzór w PDF i docx

Zanim dowiesz się więcej o tego rodzaju porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem, już teraz możesz zobaczyć, jak wygląda umowa na okres próbny. Wzór, który pobierzesz, zawiera elementy, które wyróżniają taką umowę spośród innych dokumentów. Czy różni się jedynie kwestia tego, na jaki czas zostaje zawarta umowa o pracę na okres próbny? Pobierz plik i przeczytaj dalszą część tekstu, by znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Ile trwa okres próbny w pracy?

Próbny okres w pracy poprzedza zazwyczaj umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Nieraz wiąże się z zastępstwem wyłącznie w określonych ramach czasowych. Niezależnie od tego, co następuje później, umowa na okres próbny może zostać zawarta na maksymalnie 3 miesiące. Co ciekawe, osobną umowę można zawrzeć w tym samym miejscu pracy, jednak musi dotyczyć innego stanowiska i zakresu obowiązków. Nie może za to wystąpić identyczny stosunek pracy na dokładnie tych samych zasadach.

Co powinna zawierać umowa o pracę na okres próbny?

Każda umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Ta dotycząca tylko krótkiego okresu nie jest tutaj wyjątkiem. Należy ją najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy podpisać (przez obie strony), jednak warto dać sobie kilka dni zapasu na wypadek konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt. Reguluje czasowy okres zatrudnienia, więc nie ma zbyt skomplikowanej struktury, musi jednak zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • dane obydwu stron;
 • rodzaj zawieranej umowy;
 • opis stanowiska wraz z zakresem obowiązków;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wymiar czasu pracy;
 • zapłatę za pracę;
 • datę rozpoczęcia pracy;
 • podpisy obu stron.

Umowa na okres próbny – wynagrodzenie w czasie wykonywania obowiązków

Próbny okres w pracy rządzi się swoimi prawami, jednak wysokość wynagrodzenia nie zawsze musi się różnić. Przepisy nie precyzują maksymalnej wysokości tego, ile może ono wynosić, ponieważ zniknął zapis o 80% kosztu zatrudniania na cały etat. Wynagrodzenie nie może być niższe niż pensja minimalna, która stale wzrasta. W 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, a w 2023 ma zostać zmieniona 2 razy (wzrost do 3490 od 1 stycznia i do 3600 zł od 1 lipca). Pensja za cały miesiąc na podstawie umowy na okres próbny musi zostać wypłacona do 10. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia.

Umowa na okres próbny a urlop

Nie tylko godne wynagrodzenie, lecz także prawo do urlopu należy się każdej osobie również tej na okresie próbnym w pracy. Wymiar dostępnego wolnego jest oczywiście mniejszy niż w przypadku zwykłego typu zatrudnienia. Jeśli dana osoba nie miała wcześniej stażu w pracy, to ma prawo do 20 dni wolnego na 12 miesięcy, co daje 1,6 dnia w skali miesiąca. Wiadomo, że nikt nie dzieliłby godzin w ten sposób (zwłaszcza że jest to niemożliwe), więc całość zaokrągla się do 2 pełnych dni urlopu. Gdy dana osoba ma 10 lat doświadczenia, przysługuje jej 26 wolnego rocznie, co daje 2,16, czyli 3 dni w miesiącu.

Umowa o pracę – okres próbny a ochrona pracowników

Niektóre osoby zawierające umowę na okres próbny są chronione poprzez specjalne prawa, które mają zabezpieczyć ich sytuację. Kobiety w ciąży powinny mieć przedłużoną umowę do dnia porodu, jeśli uległaby ona rozwiązaniu po 3. miesiącu ciąży. Chronieni są także pracownicy powołani do czynnej służby wojskowej. Okres ochronny obejmuje czas od powołania do zakończenia służby.

Jaka umowa po okresie próbnym może być zawarta?

Pracodawca nie ma ograniczeń co do wymiaru czasu umowy, która może zawrzeć z pracownikiem po próbnym okresie w swoim przedsiębiorstwie. Po umowie na okres próbny porozumienie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony. Może też obejmować wykonanie danego zlecenia lub innego zadania. Warto poznać specyfikę zatrudnienia na obydwu umowach i porozmawiać o wszystkich opcjach z pracodawcą.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Wypowiedzenie może zostać złożone zarówno przez pracodawcę, jak i samego pracownika. Jeśli to zwierzchnik wypowiada umowę z pracownikiem, ma obowiązek poinformowania podwładnego o prawach pracowniczych. Niezależnie od tego, kto jest wnoszącą stroną, dokument powinien mieć formę pisemną. Okres wypowiedzenia zależy od czasu, na jaki ustalono okres próbny. Okres ten to:

 • 3 dni robocze, jeśli wyniósł on maksymalnie 2 tygodnie;
 • tydzień, jeśli umowę zawarto na co najmniej 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli umowę zawarto na 3 miesiące.

Umowa na okres próbny jest równie istotnym dokumentem, jak ten, który reguluje stałe zatrudnienie. Warto wiedzieć, jaki okres wypowiedzenia ci przysługuje. Powinieneś też być świadomy, że niektóre osoby, np. kobiety w ciąży, są objęte szczególną ochroną. Jeśli chcesz zapoznać się z kształtem przykładowej umowy na okres próbny, wzór dostępny powyżej na pewno ci się przyda!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: lipiec 2021
umowa na okres próbny