Kodeks pracy 2024 – wprowadzone i planowane przez Radę Ministrów zmiany dla pracowników

Co reguluje Kodeks pracy?rok przyniesie zmiany. Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie, na czym mają polegać, zachęcamy do przeczytania naszego tekstu. Owocnej lektury! Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest podstawowym dokumentem regulującym relacje między pracodawcami (zakładem pracy) oraz osobami przez nich zatrudnionymi. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę drugiej z wymienionych grup. Jakie zmiany obejmuje znowelizowany kodeks pracy? to czas, w którym pojawi się kilka istotnych nowości. Sprawdź, co to dokładnie oznacza! Spis treści pokaż 1 Ustawa Kodeks pracy, czyli akt prawny dla osób zatrudnionych na umowie o pracę 2 Dlaczego wprowadzane są nowelizacje w zakresie przepisów prawa pracy? 3 Kodeks pracy w roku – jakie zmiany zostaną wprowadzone? 3.1 Nowe przepisy – dłuższy urlop rodzicielski 3.2 Urlop opiekuńczy 3.3 Wolne z powodu działania siły wyższej 3.4 Rozwiązania dla aktywnych zawodowo rodziców i nie tylko 4 Co nie zmieni się w ustawie o prawie pracy z punktu widzenia pracowników i pracodawców? Ustawa Kodeks pracy, czyli akt prawny dla osób zatrudnionych na umowie o pracę W ustawie Kodeks pracy regulowane są m.in. takie kwestie jak: Nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie czuwa PIP – Państwowa Inspekcja Pracy. Realizuje ona to zadanie poprzez kontrole przeprowadzane przez inspektora