Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy? To trzeba wiedzieć!

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy? To częsty problem opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. W artykule znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania.