EBIT — earnings before deducting interest and rates. Jak obliczyć ten wskaźnik?

Jednym z elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest analiza finansowa.