Wskaźnik rotacji zapasów magazynowych — w jaki sposób się go oblicza?

Wskaźnik rotacji zapasów to jeden z mierników finansowych, które często wykorzystuje się podczas badania oceny finansowej jednostki (spółki) . Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób można go obliczyć oraz zinterpretować, przeczytaj poniższy tekst. W ramach analizy finansowej bada się m.in. efektywność (sprawność) działania jednostki. Można zrobić to, obserwując, w jaki sposób kształtują się zapasy. Wskaźnik rotacji zapasów pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak szybko przedsiębiorstwa obraca tymi aktywami. Spis treści pokaż 1 Czym są zapasy w magazynie? Definicja 2 Wskaźnik rotacji zapasów — wzór 2.1 Wskaźnik rotacyjności w dniach — wzór 3 Czy istnieje optymalny poziom rotacyjności? 4 Co może oznaczać zbyt niski lub wysoki wskaźnik zapasów? 5 Rotacyjność a zarządzanie zapasami, magazynem i przedsiębiorstwem Czym są zapasy w magazynie? Definicja Zanim omówimy kwestie związane ze wskaźnikiem rotacyjności, zastanówmy się, czym właściwie są zapasy. Definicję tego pojęcia można znaleźć w literaturze z zakresu ekonomiki, finansów oraz nauk o przedsiębiorstwie. Pod tym pojęciem rozumie się aktywa nabyte lub wytworzone przez firmę. Zapasy to takie składniki majątku, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży w ramach codziennej działalności operacyjnej prowadzonej przez daną jednostkę. Do aktywów tych zalicza się przede wszystkim towary handlowe. W zależności od branży mogą być to np. napoje, artykuły spożywcze, części Wskaźnik rotacji zapasów to jeden z mierników finansowych, które często wykorzystuje się podczas badania oceny finansowej jednostki (spółki).Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób można go obliczyć oraz zinterpretować, przeczytaj poniższy tekst. W ramach analizy finansowej bada się m.in. efektywność (sprawność) działania jednostki. Można zrobić to, obserwując, w jaki sposób kształtują się zapasy. Wskaźnik rotacji zapasów pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie, jak szybko przedsiębiorstwa obraca tymi aktywami. Spis treści pokaż 1 Czym są zapasy w magazynie? Definicja 2 Wskaźnik rotacji zapasów — wzór 2.1 Wskaźnik rotacyjności w dniach — wzór 3 Czy istnieje optymalny poziom rotacyjności? 4 Co może oznaczać zbyt niski lub wysoki wskaźnik zapasów? 5 Rotacyjność a zarządzanie zapasami, magazynem i przedsiębiorstwem Czym są zapasy w magazynie? Definicja Zanim omówimy kwestie związane ze wskaźnikiem rotacyjności, zastanówmy się, czym właściwie są zapasy. Definicję tego pojęcia można znaleźć w literaturze z zakresu ekonomiki, finansów oraz nauk o przedsiębiorstwie. Pod tym pojęciem rozumie się aktywa nabyte lub wytworzone przez firmę. Zapasy to takie składniki majątku, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży w ramach codziennej działalności operacyjnej prowadzonej przez daną jednostkę. Do aktywów tych zalicza się przede wszystkim towary handlowe. W zależności od branży mogą być to np. napoje, artykuły spożywcze, części