Dźwignia finansowa to sposób na inwestowanie pieniędzy, może się jednak wiązać z ryzykiem. Na czym dokładnie polega ta metoda inwestycyjna? Czy to rozwiązanie dla każdego? Dowiedz się więcej o dźwigniach finansowych!

W fizyce zasada dźwigni polega na tym, że przy użyciu stosunkowo niewielkiej siły da się uzyskać znacznie większy efekt. Znajduje to zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, na przykład w budownictwie albo na różnych etapach produkcji przedmiotów codziennego użytku. Większość osób być może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale wykorzystuje tę zasadę w domu – na przykład tnąc papier nożyczkami. Zjawisko to można też przełożyć na ekonomię. Dźwignia finansowa jest w pewien sposób podobna do tej, którą znasz z fizyki. Jak dokładnie działa ten instrument? Po lekturze naszego artykułu wszystko stanie się jasne!

Co to jest dźwignia finansowa? Na czym polega ta metoda inwestycyjna?

dźwignia finansowa - na czym polega

Często inwestorzy mają do dyspozycji stosunkowo niewielki kapitał. Chcąc go powiększyć, inwestują na giełdzie. Jednak aby odnieść duży sukces, należy najpierw wiedzieć, gdzie ulokować pieniądze, by te szybko się pomnażały. Dźwignie finansowe są narzędziami, które opierają się na pożyczkach od innych inwestorów. Tego typu działanie podnosi wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego, co nie byłoby możliwe bez wsparcia dodatkowymi środkami. Całość można też określać jako relację wkładu obcego do posiadanych i zainwestowanych funduszy.

Jak wygląda mechanizm dźwigni operacyjnej?

Mechanizm operacji zależy od wysokości obcego źródła pożyczki. Oprocentowanie nie zależy od przychodów netto z danej sprzedaży, czyli nie ma na nie wpływu osiągnięty zysk operacyjny. Możesz zwiększyć rentowność własnej działalności i zyskać więcej pozytywnych efektów, takich jak polepszenie mocy produkcyjnej lub wzrost popularności usługi. Jest możliwe tylko wtedy, gdy kwota kapitału będzie niższa od rentowności majątku. Dużą rolę odgrywa tutaj także stopień dźwigni finansowej, który omówimy poniżej.

Zobacz także  Venture capital – szansa na uzyskanie finansowania dla młodego i innowacyjnego biznesu

Jak zastosować dźwignię finansową?

dźwignia finansowa - jak zastosować

Inwestycja drobnej sumy, na przykład 1000 zł, nie przynosi zazwyczaj dużego zysku. Może ona pokryć w niewielkim stopniu wysiłek włożony w transakcję, jednak nie opłaci się w przypadku ambitniejszych planów. Zastosowanie dźwigni finansowej pozwala znacznie zwiększyć przychód z danej transakcji. Jeśli udamy się do instytucji gotowej na wkład w stosunku 1:100, to całość wkładu wyniesie już 100000 zł. Kwota zostaje zainwestowana, co następnie przekłada się na sporą korzyść. Wkład obcy wraz z odsetkami należy co prawda oddać właścicielowi kapitału, jednak zysk pozwala z nawiązką pokryć ten koszt.

Dźwignia finansowa – giełda i rynek Forex

Sposobów na pomnożenie funduszy jest wiele. Jednym z nich są transakcje obejmujące systemy walutowe, szczególnie te z wykorzystaniem rynku Forex. Mechanizm dźwigni najczęściej bywa wykorzystywany na rynku walutowym. Inwestorzy lokują fundusze zarówno na tradycyjnych giełdach, jak i specjalnych miejscach przeznaczonych dla transakcji związanych z walutami. Jedną z tego typu platform jest Forex, czyli giełda papierów wartościowych, gdzie wszystkie operacje odbywają się przez telefon lub internet. Można zatem inwestować na niej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Opcja dostępna jest dla:

  • mniejszych i większych przedsiębiorstw lokalnych i międzynarodowych;
  • klientów indywidualnych.

Efekt dźwigni finansowej – jak zadbać o jej rentowność?

dźwignia finansowa - efekt dźwigni
Brokers discussing trading strategy, holding papers with financial data, pointing pen at charts. Cropped shot. Broker job or stock market exchange concept

Nie każda inwestycja z użyciem dźwigni finansowej okazuje się sukcesem. Część operacji kończy się niepowodzeniem i utratą sporej części środków. Efekt ten nazywa się czasami maczugą finansową. Kluczem do powodzenia są dwa czynniki wynikające z siebie nawzajem. Pierwszy z nich to zachowanie precyzyjnej struktury finansowania. Za wysoki dług przekłada się choćby na większe prawdopodobieństwo bankructwa. Należy też pamiętać o drugiej kwestii. Miej na uwadze, aby rentowność całej zainwestowanej kwoty (czyli połączonego wkładu własnego i obcego) przekraczała zawsze oprocentowanie.

Zobacz także  Jak inwestować w złoto skutecznie oraz bezpiecznie? Monety i sztabki w roku [cnt-year]

Co się dzieje, gdy saldo transakcji wychodzi ujemne?

Na rynku walutowym próżno szukać stabilności. Kursy poszczególnych walut podlegają ciągłym wahaniom i dlatego należy dokładnie śledzić wszystkie trendy i na ich podstawie ostrożnie dobierać przedmioty inwestycji. Jeśli w depozycie nagle zabraknie środków, trzeba będzie je uzupełnić. Trudno jest to jednak zrobić, gdy głównym źródłem majątku były oszczędności zainwestowane w aktywy na giełdzie. Tak zwane luki spadkowe są przyczyną bankructwa wielu podmiotów i aby się przed nimi ochronić, warto decydować się na pomoc inwestorów chroniących przed ujemnym saldem.

Jaki może być maksymalny stopień dźwigni finansowej?

dźwignia finansowa - jaki może być stopień

Stopień dźwigni finansowej jest wskaźnikiem, który pozwala wyliczyć to, jak bardzo zmieni się zainwestowana suma. Na polskim rynku najwyższym możliwym stopniem jest wspomniany powyżej 1:100. Niestety, najczęściej jest on zarezerwowany dla profesjonalistów, którzy znają się na grze na giełdzie. Na rynkach zagranicznych stopień może wynieść aż 1:500. Transakcje tego typu wymagają jednak dużego kapitału i są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia.

Dźwignia finansowa jest stosunkowo łatwym sposobem na zarobienie funduszy, o ile inwestor orientuje się w ekonomii. Niewprawne inwestycje mogą skończyć się bowiem poniesieniem spektakularnej klęski. Perspektywa łatwego zysku oczywiście kusi, ale zawsze dokładnie przemyśl, czy rzeczywiście znasz się na rzeczy. Często inwestujesz w końcu zbierane latami oszczędności.

dźwignia finansowa