Spółka jest jedną z opcji, gdy zakładasz działalność gospodarczą. W Polsce istnieje wiele form organizacyjno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju. Sprawdź już teraz, jak się je rozróżnia i czym się charakteryzują! 

Podmioty, o których będziemy pisać w tekście, są zakładane przez co najmniej dwie osoby. Mogą zostać również utworzone przez firmy. Niezależnie od tego, kto wchodzi w skład spółki, główną motywacją jest zazwyczaj osiągnięcie korzyści majątkowych. Na pewno brzmi to ciekawie, dlatego warto omówić temat o wiele szerzej. Jakie są rodzaje spółek? W jaki sposób założyć taką formę działalności? Dowiesz się tego w naszym artykule. Przeczytaj!

Spółka – czym właściwie jest?

Na samym początku warto zdefiniować to, czym jest spółka. 

 1. To odmiana działalności gospodarczej.
 2. Może być utworzona i kierowana przez osoby fizyczne lub prawne. 
 3. Do jej stworzenia potrzeba umowy lub statutu. 
spółka – mężczyźni podający sobie ręce

Można wyróżnić dwie odmiany spółki:

 • cywilną;
 • handlową (spółki osobowe i kapitałowe). 

Różnica polega na uregulowaniu ich działalności przez prawo. W pierwszym przypadku zasady działania opisuje Kodeks cywilny, natomiast w drugim jest to Kodeks spółek handlowych.

Charakterystyka spółki cywilnej – najprostsza forma działalności

Do stworzenia spółki cywilnej niezbędne są co najmniej dwa podmioty. Inicjatorem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Wspólnicy odpowiadają za działalność całym majątkiem spółki i swoim prywatnym. 

Czy spółka cywilna jest przedsiębiorcą?

W świetle prawa spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, mimo że ma nadany numer REGON i NIP. Co to oznacza?

 1. Nie ma osobowości prawnej i nie może wchodzić w posiadanie własnego mienia. 
 2. W CEIDG muszą zostać zarejestrowani indywidualnie wszyscy wspólnicy. 
 3. Dopiero wtedy spółka może rozpocząć działalność, a prawa i zobowiązania dotyczą każdego ze wspólników z osobna.

Najpopularniejsze rodzaje spółek osobowych – spółka komandytowa, jawna i partnerska

Najprostszą z form spółek handlowych jest spółka jawna. Posiada zdolność prawną, dzięki czemu może nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania. Może także zostać pozwana. W przeciwieństwie do poprzednio opisanej ma status przedsiębiorcy. 

Tym, co odróżnia spółkę jawną od cywilnej, jest możliwość egzekucji należności dla wierzycieli z majątku spółki, a nie od konkretnego wspólnika. Konieczność uregulowania zobowiązań z prywatnego majątku pojawia się w momencie, kiedy egzekucja z majątku spółki zakończyła się niepowodzeniem.

Na czym polega spółka partnerska?

Spółka partnerska jest formą stworzoną dla osób wykonujących wolny zawód. Mogą ją zatem założyć wyłącznie osoby fizyczne wykonujące któryś z zawodów wymienionych w art. 88. Kodeksu spółek handlowych. Wśród nich znajdują się między innymi:

 • adwokat;
 • notariusz;
 • księgowy;
 • lekarz.
spółka – kobieta przeprowadzająca prezentację

Odpowiedzialność jest tutaj subsydiarna, solidarna i nieograniczona. Zależy również od rodzaju zobowiązania. Warto zauważyć, że partner w spółce nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania organizacji, które pojawiły się w następstwie czynności wykonanych przez pozostałych wspólników.

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ale wyposażono ją w zdolność do czynności prawnych. Sprawia to, że może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółkę komandytową tworzą:

 • komplementariusz, który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, podejmuje najważniejsze decyzje i może ją reprezentować;
 • komandytariusz, który ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości sumy komandytowej. Nie ma prawa do reprezentowania i może być jedynie pełnomocnikiem.

Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna

Taka forma organizacyjna może być założona przez jedną lub więcej osób. W przypadku tego rodzaju podmiotu nie ma żadnych ograniczeń dotyczących sektora działalności. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, niezbędny jest kapitał zakładowy. Jego suma nie może być niższa niż 5 tys. złotych a wartość nominalna udziału – niższa niż 50 złotych. 

Wspólnicy działający w jej ramach nie muszą liczyć się z aż tak dużą odpowiedzialnością, co wskazuje nazwa. Spółka z o.o. po wpisaniu do rejestru otrzymuje osobowość prawną, dlatego może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa we własnym imieniu.

spółka – mężczyźni patrzący na komputer

Jaka jest specyfika spółki akcyjnej?

Skoro wiadomo, co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, warto dowiedzieć się, na czym polega spółka akcyjna. Tutaj również nazwa wiele podpowiada. Cechą charakterystyczną tej odmiany działalności jest prawo do emisji akcji na giełdzie papierów wartościowych. Do jej założenia niezbędny jest kapitał zakładowy o wartości 100 tys. złotych. 

Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odmiana akcyjna odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem. Akcjonariuszom przypada jedynie ryzyko gospodarcze.

Jak założyć spółkę? Najważniejsze informacje

Przy zakładaniu spółki trzeba zazwyczaj udać się do notariusza, żeby spisać umowę. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych potrzebny będzie także wkład finansowy. Założenie takiego podmiotu nie powinno sprawić większych trudności. Można to zrobić wygodnie przez internet, na przykład używając podpisu elektronicznego czy konta w systemie ePUAP. 

Rodzaje spółek mają różną charakterystykę. Jest to duży atut dla przedsiębiorcy, ponieważ dzięki temu można dopasować formę organizacyjno-prawną do charakteru prowadzonej działalności. Przy zakładaniu działalności trzeba więc zdecydować się na spółkę, która jest dopasowana do specyfiki wykonywanego zawodu, sprzedaży produktów czy świadczonych usług.

Archiwum: styczeń 2022
spolka