Wskaźniki finansowe pozwalają sprawdzić stan finansów firmy i znaleźć przyczynę problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jakie to są wskaźniki? Jak je prawidłowo interpretować? Podpowiadamy.

Masz firmę i planujesz ubiegać się o kredyt obrotowy albo inwestycyjny? Chcesz sprawdzić, co dzieje się z utargiem w twojej firmie? Dlaczego brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników? Jeśli tak, to powinieneś rzetelnie zbadać sytuację finansową przedsiębiorstwa. Możesz to zlecić zewnętrznym audytorom finansowym lub wgłębić się w finanse samodzielnie. Pomogą ci w tym wskaźniki finansowe. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat funkcjonowania finansów w firmie produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Wybrane wskaźniki finansowe rentowności

Rentowność firmy to w uproszczeniu jej dochodowość. Najprościej obliczyć ją, dzieląc kwotę zysku przez kwotę przychodów. Jest to wskaźnik stymulujący, czyli im wyższy wynik, tym lepsza kondycja firmy. Sama rentowność jest jednak złożonym pojęciem i składają się na nią poszczególne wskaźniki:

  • rentowność aktywów;
  • rentowność sprzedaży;
  • rentowność kapitału własnego.

Wskaźniki płynności finansowej

Płynność finansowa firmy oznacza, że na bieżąco spłaca ona swoje zobowiązania. Ten wskaźnik ułatwia ocenę sytuacji zarówno inwestorom, jak i bankierom. Jeśli zatem planujesz inwestowanie w akcje danej spółki, to sprawdź jej płynność. Składają się na nią następujące wskaźniki:

  • wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, prawidłowy wynik wynosi od 1,5 do 2;
  • wskaźnik płynności przyspieszonej – aktywa obrotowe – zapasy/zobowiązania bieżące, wynik nie powinien być niższy od 1;
  • wskaźnik płynności natychmiastowej – środki pieniężne/zobowiązania bieżące, wartość wskaźnika powinna wynosić od 0,1 do 0,2.

Podstawowe wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa

Samo zadłużenie nie świadczy o kiepskiej kondycji firmy. Przyjrzeć jednak się trzeba, czy zobowiązania są spłacane terminowo i jaki udział mają kredyty w finansowaniu majątku firmy. Wskaźnikami zadłużenia są:

  • wskaźnik pokrycia aktywów stałych kapitałem własnym (prawidłowy wynik powyżej 1)
  • wskaźnik ogólnego zadłużenia;
  • wskaźnik zadłużenia długoterminowego;
  • wskaźnik zadłużenia kapitału własnego;

Trzy ostatnie wskaźniki to destymulanty, zatem im niższy jest ich wynik, tym lepiej dla firmy.

Jak korzystać ze wskaźników finansowych?

Podstawowe wskaźniki finansowe ułatwiają prognozowanie dotyczące satysfakcjonującego obrotu netto w firmie. Jednakże, po analizie aktywów firmy, bilansu, rachunku zysków i strat czy też wyniku finansowego z książki przychodów i rozchodów warto porównać wyniki do sytuacji podobnych firm w danej branży oraz do ogólnej kondycji gospodarczej kraju. Gorsza kondycja firmy może być spowodowana czynnikami niezależnymi od sposobu zarządzania, takimi jak klęska żywiołowa czy sytuacja geopolityczna.

Zarówno analiza jak i interpretacja wskaźników finansowych powinna być rzetelna i dokładna. Pamiętaj, aby spojrzeć na wszystkie wskaźniki całościowo. Nie wszystkie zdarzenia mogą być odzwierciedlone w dokumentach finansowych. Niemniej jednak warto być ostrożnym przed zainwestowaniem w akcje, ponieważ z powodu upadku spółki możesz nawet stracić prawo do dywidendy.

Archiwum: listopad 2022
wskaźniki finansowe