Pasywa – definicja, rodzaje oraz wszystko, co warto o nich wiedzieć

Pasywa wskazują, jakie jest źródło finansowania aktywów.Określają, skąd dane przedsiębiorstwo pozyskało środki, które umożliwiły zakup aktywów. Jeśli chcesz zrozumieć, czym są pasywa, niezbędne jest także wyjaśnienie, co to są aktywa. Pasywa kategoryzuje się na podstawie ich czasowości. Mogą być krótko lub długoterminowe. Obejmują przyszłe świadczenia na rzecz innych podmiotów i jednostek gospodarczych, różnego rodzaju pożyczki, a także transakcje, których efektem jest powstanie nierozliczonego zobowiązania. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób pasywa wpływają na działanie przedsiębiorstwa i jaka łączy je relacja z aktywami, wszystko wyjaśniamy w naszym tekście. Spis treści pokaż 1 Pasywa – co to dokładnie jest? 2 Co to są aktywa? 3 Rodzaje aktywów 3.1 Aktywa trwałe 3.2 Aktywa obrotowe 4 Pasywa a aktywa – jaka jest między nimi relacja? 5 Jakie są rodzaje pasywów? 5.1 Pasywa krótkoterminowe 5.2 Zobowiązania długoterminowe 6 Pasywa – co różni je od wydatków? 7 Czy w każdej firmie są pasywa? Pasywa – co to dokładnie jest? Pasywa to inaczej mówiąc finansowe zobowiązania firmy. Skutkują one tym, że w przyszłości konieczne będzie poniesienie nakładów finansowanych na rzecz innych podmiotów, gospodarczych lub fizycznych. Mówiąc prościej, jest to źródło pochodzenia środków gospodarczych, a więc źródło finansowania firmy. Dzięki pasywom można wyposażyć firmę w aktywa. Pasywa