Czym są aktywa? Definicja, rodzaje, różnice względem pasywów

Aktywa to zasoby majątkowe przedsiębiorstwa.