Czym są rozliczenia międzyokresowe? Na jakiej zasadzie wyliczać ich wartość?

Rozliczenia międzyokresowe to jeden ze sposobów prowadzenia ewidencji wydatków i przychodów przedsiębiorstwa.Zasady ich stosowania są ściśle sprecyzowane. Sprawdź, czego warto dowiedzieć się o rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek katalogowania wyników działalności z podziałem na okresy. Jest to działanie zgodne z zasadą periodyzacji prowadzenia biznesu. Rozliczenia międzyokresowe służą wypełnianiu tego obowiązku. Do rejestru powinno się wprowadzać wszystkie koszty, jakie związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.  RMK rozlicza się w czasie, który jest określony w odpowiednich przepisach. Terminy te nie powinny być przekraczane i stanowią granicę prowadzenia ewidencji. Rozliczenia międzyokresowe to jednak dużo bardziej złożony temat, dlatego warto wiedzieć o nim coś więcej. Spis treści pokaż 1 Czemu służą krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe? 2 Jakie są zasady rozliczenia międzyokresowego przychodów? 3 Jakie zasady rachunkowości są stosowane przy ujęciu rozliczenia międzyokresowego przychodów w bilansie? 4 Na czym polegają rozliczenia międzyokresowe czynne? 4.1 Jakie mogą być przykładowe RMK czynne? 5 Czym wyróżniają się rozliczenia międzyokresowe bierne? 5.1 Z czego mogą wynikać bierne rozliczenia międzyokresowe? 5.2 Jakie są najczęstsze przykłady RMK biernego? 6 W jaki sposób obliczyć koszty w rozliczeniach międzyokresowych? 6.1 Rozliczenia międzyokresowe w stosunku do ilości świadczeń 6.2 Rozliczenia międzyokresowe zależne od upływu czasu Czemu służą krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe? Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe