Kapitał zapasowy spółki na pokrycie kosztów – czy jest konieczny dla każdego rodzaju spółki handlowej? Do czego służą fundusze w nim zgromadzone?

Kapitał zapasowy to jeden z najważniejszych zasobów środków, ponieważ może się okazać zbawienny w nieprzewidzianych sytuacjach.