W 2023 roku dostępnych jest kilka programów, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca bądź kotła na paliwo stałe. Sprawdź, jakie są możliwości i w jaki sposób ubiegać się o konkretną dotację.

Uzyskanie dotacji do wymiany starego urządzenia grzewczego jest możliwe w dla osób spełniających warunki programów „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog”, a także programów regionalnych. Możliwe jest również uzyskanie specjalnej ulgi termomodernizacyjnej. Jak działa każdy z funkcjonujących obecnie programów dofinansowania do wymiany pieca? Przedstawiamy najważniejsze informacje dla tych, którzy chcieliby wymienić stary piec, a jednocześnie ponieść możliwie najniższe koszty.

Dofinansowania do wymiany pieca – program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to rządowy program mający na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Te ostatnie powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych przestarzałymi źródłami ciepła i niskiej jakości paliwem. W ramach programu możliwe są dofinansowanie starych i mało efektywnych źródeł ciepła operowanych paliwem stałym, dotacja na nowoczesne paliwa spełniające europejskie normy oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Program jest adresowany do właścicieli (bądź współwłaścicieli) domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Warunkiem przystąpienia jest roczny dochód wnioskodawcy nieprzekraczający kwoty 100 tysięcy złotych.

Czyste Powietrze w 2023

Od 3 stycznia 2023 roku ruszyła kolejna edycja programu Czyste Powietrze. Jest w niej sporo zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na wymianę starego pieca i termomodernizację domu. Od nowego roku można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Dzięki dotacjom można między innymi:

 • zlikwidować stare piece i kotły na paliwo stałe;
 • dofinansowania do pieców i kotłów – chodzi o wymianę tych starych, na nowoczesne i spełniające najwyższe normy;
 • zakupić i zamontować nowe urządzenia spełniające normy programowe;
 • docieplić przegrody budynku;
 • zainstalować odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne;
 • zamontować wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła;
 • wymienić stolarkę okienną i drzwiową.

Wysokość dopłat w 2023

Na 2023 rok zaplanowane jest rozszerzenie progów dochodowych – z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Podstawowy poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023 roku wynosi 40 proc. kosztów inwestycji. Na montaż kotła gazowego, który zastąpi stary piec, można uzyskać maksymalnie 6,1 tys. zł. 

Terminy programu

Oto terminy, w których realizowany jest program:

 • realizacja programu – do 2029 roku;
 • podpisywanie umów – do 31 grudnia 2027 roku;
 • finansowanie prac objętych umową – do 30 września 2029 roku.

Jak się zgłosić do programu?

Aby uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić przez internet lub bezpośrednio w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć uproszczoną analizę energetyczną, przeprowadzoną samodzielnie lub zleconą audytorowi.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni. Kolejną zmianą jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, będzie mógł złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

Program dofinansowania „Stop Smog”

Program „Stop Smog”, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi od 31 marca 2021 roku, skierowany jest do gmin leżących w obszarach objętych ustawą antysmogową. Wśród jego głównych założeń leży termomodernizacja domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Jako ubóstwo energetyczne definiowany jest brak środków materialnych umożliwiających samodzielne przeprowadzenie termomodernizacji domu. Według statystyk w takiej sytuacji jest 12,2% mieszkańców Polski, czyli 1,3 miliona gospodarstw domowych. 

Jakie są warunki dotacji?

Zakres wsparcia obejmuje:

 • wymianę pieca lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na rzecz źródła niskoemisyjnego;
 • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • podłączenie domostw do sieci ciepłowniczych lub gazowych.

Aby można było uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca z programu, gmina musi dysponować budżetem z przeznaczeniem na wkład własny oraz być w stanie wytypować przynajmniej 1% łącznej liczby gospodarstw, które mogą zostać beneficjentem. Warto pamiętać, że każdy samorząd gminy może indywidualnie ustalić warunki dla beneficjentów programu.

Formy dofinansowania

Program „Stop Smog” zakłada finansowanie nawet do 100% ze środków publicznych, przy czym limit wynosi 53 tysiące złotych. Beneficjenci mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego czy kotła, lecz także o dotację na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż fotowoltaiki czy modernizację systemów wentylacyjnych. Celem jest więc całkowita termomodernizacja budynków.

W przypadku tego programu wniosek o dofinansowanie składa nie właściciel bądź mieszkaniec domu jednorodzinnego, ale gmina, związek międzygminny, powiat lub związek metropolitalny. Podmioty te uzyskują dotacje w wysokości do 70% z budżetu państwa, a pozostała część musi być ich wkładem własnym. Wymogiem jest osiągnięcie redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze przynajmniej w 30%.

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Uzyskanie dotacji na wymianę pieca jest możliwe również poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Założeniem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest:

 • udzielenie pomocy finansowej inwestorom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne;
 • wypłacenie rekompensaty dla właścicieli budynków mieszkalnych.

Oznacza to, że dofinansowanie do wymiany pieca można w tym przypadku uzyskać jedynie przy korzystaniu z kredytu.

Kto może skorzystać z premii?

Premia jest przeznaczona dla inwestorów z wyłączeniem jednostek budżetowych. Strona programu wyróżnia:

 • osoby prawne – spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego;
 • jednostki samorządów terytorialnych;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • osoby fizyczne – właściciele i współwłaściciele domów.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii bądź rekompensaty termomodernizacyjnej może wynosić:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;
 • 50% kosztów wzmocnienia w przypadku budynku wielkopłytowego.

Dofinansowania od PGNiG

Wymiana urządzenia grzewczego na nowy kondensacyjny kocioł gazowy bądź pompę ciepła jest również dofinansowywana przez PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA). W tym przypadku wysokość dotacji jest obliczana indywidualnie i zależy od rodzaju montowanego urządzenia oraz wieku budynku.

Programy regionalne i samorządowe

Dofinansowanie do wymiany pieca węglowego można uzyskać również za pośrednictwem programów samorządowych. W większości przypadków warunkiem otrzymania dotacji bądź zwrotu jest wymiana starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) na ekologiczne urządzenie grzewcze. Zalicza się do nich:

 • kotły gazowe;
 • kotły na biomasę;
 • kotły na węgiel nowej generacji;
 • urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii;
 • podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programów regionalnych?

Dopłaty są kierowane do właścicieli lokali mieszkalnych bądź nieruchomości o charakterze mieszkalnym, czyli osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych ze wspólną kotłownią oraz najemców lokali komunalnych. Uzyskanie dotacji jest możliwe również wówczas, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Niektóre z samorządów prowadzą swoje programy w połączeniu z ogólnopolskim, jakim jest „Czyste Powietrze”. Szczegółowe zasady zależne są od samorządów terytorialnych. Programy regionalne to między innymi:

 • „Kawka Plus” – województwo dolnośląskie;
 • „Kawka Bis” – województwo wielkopolskie;
 • „Mewa” – województwo zachodniopomorskie;
 • „Nie truj się!” – województwo łódzkie;
 • „Oddech dla Opola” – województwo opolskie;
 • „Zlikwiduj Kopciucha” – województwo mazowieckie.

Ulgi termomodernizacyjne

Od początku 2019 roku możliwe jest odliczenie od dochodu środków przeznaczonych na termomodernizację budynku jednorodzinnego, w tym dofinansowanie do wymiany pieca. Ulga przysługuje wyłącznie przy remoncie i umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na materiały budowlane, usługi i urządzenia związane z realizacją wymiany kotła. Od dochodu odliczyć można nawet do 53 tysięcy złotych. Co ważne, limit dotyczy podatnika, a nie z samego przedsięwzięcia.

Czy istnieje obowiązek wymiany pieca?

Jak mówi uchwała antysmogowa, istnieje obowiązek wymiany pieców niespełniających norm określonych ustawowo bądź wyposażenie ich w specjalne urządzenia redukujące emisję pyłu. Jeśli masz przestarzałe urządzenie grzewcze, powinieneś zadbać o jego wymianę, w trosce o ekologię i niższe rachunki w przyszłości.

Jak widzisz, nie brakuje programów dofinansowania do wymiany pieca. Pamiętaj, że zaletą wymiany ogrzewania jest nie tylko ograniczenie szkodliwych emisji, lecz także znaczne obniżenie opłat za ogrzewanie. Pozbycie się tzw. kopciucha i wymiana źródeł ciepła może sporo kosztować, bardzo łatwo jest jednak dostać dofinansowanie bądź odpisać koszty od podatku.

Archiwum: styczeń 2023
Dofinansowanie do wymiany pieca