Budżet Rzeczypospolitej Polskiej. Co składa się na dochody i wydatki budżetowe?

Budżet państwo to temat, który jest często poruszany w mediach – nie tylko tych ekonomicznych.