29 kwietnia 2022 ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło”. 2023 nie będzie ostatnim rokiem jego funkcjonowania, bo zakończenie przewidziane jest wraz z końcem 2026 roku. Jakie są warunki uzyskania dotacji? Sprawdź!

Program „Moje Ciepło” pozwala na uzyskanie dofinansowania na montaż pompy ciepła. Jest to rozwiązanie, które może zainteresować osoby budujące nowy dom jednorodzinny. Jakie środki można pozyskać w ramach programu i co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie od rządu? Bądź na bieżąco i poznaj warunki dotacji „Moje Ciepło” 2023!

„Moje Ciepło” – co to za program?

Głównym celem rządowego programu „Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego z wykorzystaniem ekologicznych źródeł ciepła w nowo powstałych domach. Dotyczy on przede wszystkim zakupu i montażu ogrzewania w postaci powietrznej lub gruntowej pompy ciepła w nowych domach. Program dotacji zakłada, że takie działanie będzie sprzyjać:

 • ograniczeniu niskiej emisji, która powstaje w wyniku ogrzewania budynku mieszkalnego nieefektywnymi źródłami ciepła;
 • zwiększeniu wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu stosowania ekologicznych rozwiązań w zakresie energetyki.

Kto może zostać beneficjentem programu „Moje Ciepło” w 2023 roku?

Dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” w 2023 roku mogą otrzymać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych, w których dopuszcza się:

 • wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych;
 • wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego.

W programie rządowym jako nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego w dniu składania wniosku o pompę ciepła w domu:

 • nie założono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało złożone, ale nie stało się to wcześniej niż 01.01.2021 lub wniosek o jego użytkowanie wpłynął nie wcześniej niż 01.01.2021.
Zobacz także  Dofinansowanie do telewizora – sprawdź, komu należy się dopłata do zakupu telewizora

Należy pamiętać również o tym, że program dofinansowania jako beneficjenta uznaje jedynie osobę, która:

 • jest wskazana w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu budowy;
 • zostanie wskazana jako nabywca i odbiorca na fakturze lub innym równorzędnym dokumencie.

Jakie są warunki dofinansowania w ramach programu „Moje Ciepło”?

„Moje Ciepło” to jeden z programów prowadzonych przez NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), który umożliwia otrzymanie bezzwrotnej dotacji na pompę ciepła. Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest od stanu technicznego budynku. Dotację można otrzymać na budynki, które spełniają poniższe warunki:

 • w 2023 roku, który będzie pierwszym przejściowym rokiem funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep w maksymalnej wysokości 63 kWh/(m² × rok);
 • według ustaleń, w następnych latach wymóg Ep ma wynosić nie więcej 55 kWh/ (m² × rok).

Określone zostały także pewne wymagania, dotyczące samych pomp ciepła:

 • pompy ciepła w formie powietrze/woda i pomp ciepła działających na zasadzie grunt/woda lub woda/woda, minimalna klasa efektywności energetycznej dla takich konstrukcji to A++ dla temperatury zasilania 55°C;
 • w przypadku pomp ciepła w konstrukcji powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą one posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.

Z programu „Moje Ciepło” wyłączone są budynki, w których znajduje się źródło ciepła, operujące na paliwie stałym.

„Moje Ciepło” 2023 – koszty kwalifikowane

Z programu mogą korzystać osoby, które kupiły i zainstalowały pompę ciepła przed rozpoczęciem programu. Dotacja obejmuje koszty kwalifikowane inwestycji poniesione od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych. Należy jednak zapoznać się z zastrzeżeniami, które głoszą, że kwalifikowane są:

 • koszty, które wiążą się z kupnem i montażem nowej pompy ciepła;
 • koszty, potrzebne na opracowanie niezbędnej dokumentacji (najwyżej 5%).

Program „Moje Ciepło” 2023 – ile dofinansowania można uzyskać?

Forma wsparcia udzielana w ramach programu priorytetowego „Moje Ciepło” ma obejmować 30% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju montowanej pompy ciepła:

 • w przypadku pompy ciepła powietrznej – maksymalnie 7000 złotych;
 • w przypadku pompy ciepła gruntowej – maks. 21 tys.
Zobacz także  Komu przysługuje dofinansowanie do mieszkania? Sprawdź, jak uzyskać dopłatę do czynszu

Dofinansowanie do pompy ciepła dla rodzin wielodzietnych

Dotacja z zakresu programu „Moje Ciepło” nie jest, jak w przypadku programu Moje Powietrze, uzależniona od dochodu beneficjenta. Uwzględniono tutaj natomiast Kartę Dużej Rodziny, która może zwiększyć dotację do 45% kosztów kwalifikowanych.

Cały budżet programu wynosi 600 mln złotych, które pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. NFOŚiGW nie wyklucza jednak zwiększenia budżetu, jeżeli środki zaczną się wyczerpywać.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski złożyć można tylko drogą elektroniczną przy pomocy Generatora Wniosków o dofinansowanie na oficjalnej stronie NFOŚiGW.

Etapy rozpatrywania wniosków wyglądają następująco:

 • rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym ( termin do 3 dni od daty napływu wniosku);
 • ocena wniosku (do 6 dni od daty złożenia);
 • wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków, jeżeli jest to konieczne ( czas wynosi 10 dni od wezwania);
 • ocena wniosku (do 20 dni);
 • wysłanie decyzji na temat pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku;
 • umieszczenie wniosku na liście projektów, rozpatrzonych pozytywnie;
 • podjęcie przez zarząd uchwały o dofinansowaniu;
 • zawarcie umowy o przyznaniu dofinansowania.

W 2023 zakup i montaż pomp ciepła wiąże się z dużymi kosztami. Dzięki programowi dofinansowania na pompy ciepła pracujące powietrznie i gruntowo można pomóc właścicielom nowych domów w stworzeniu dobrej inwestycji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Dom z pompą ciepła wiąże się z różnymi długofalowymi korzyściami i oszczędnościami. Natomiast łącząc pompę ciepła z panelami fotowoltaicznymi, można po pewnym czasie obniżyć koszty ogrzewania domu praktycznie do zera.

Moje Ciepło